Op uitnodiging van het Rijksmuseum was ik één van de aanwezigen op een symposium over kunst en fiscaliteit. De heer Van Eijsden, ambtenaar van het Ministerie van Financiën, gaf enkele praktische wenken over een bijzondere regeling: betaal erfbelasting met kunst.

Stel u moet 120 aan erfbelasting betalen en tot de erfenis behoort een kunstwerk met een waarde van 100. Betaalt u de erfbelasting door dat kunstwerk over te dragen aan de Staat, dan wordt de waarde daarvan met 20% verhoogd tot 120. Uw vermogen is dus slechts met 100 gezakt, terwijl u af bent van een schuld van 120.

Helaas is de werkelijkheid minder simpel, zo bleek tijdens het symposium. Allereerst moet het kunstwerk al tijdens het leven eigendom zijn van de persoon over wiens nalatenschap erfbelasting betaald moet worden. Ook moet het object voldoen aan de normen van de Commissie aangeboden kunst uit nalatenschappen, waar de heer Van Eijsden lid van is.

Alhoewel vooraf niet te garanderen is dat een kunstvoorwerp aan die normen voldoet, is het te overwegen nu een museum te vragen welke object zij graag willen verwerven. Koop dat en de kans is een stuk groter dat de commissie het object van voldoende belang zal vinden voor de “BV-Nederland” en dat je erfgenamen die 20% korting krijgen.

Wil jij tijdens je leven al plezier hebben van deze aanpak, geef dan het object in bruikleen aan het museum. Andere bezoekers bewonderen het om de artistieke kwaliteiten en jij hoeft je niet druk te maken over een goede opslag thuis. Denk niet dat het uitsluitend om hele dure objecten moet gaan zoals het beroemde dubbel-portret van Marten en Oopjen of de Nachtwacht van Rembrandt.

Printversie

%d bloggers liken dit: