Misschien wist je het niet, maar het is mogelijk om eigenaar te worden van grond door die grond in gebruik te nemen en je gedurende een lange tijd te gedragen als bezitter. Juristen noemen dat “verkrijgende verjaring”.

Eind vorig jaar heeft de Rechtbank Noord-Holland over zo’n situatie moeten oordelen. Er was sprake van een huis met tuin dat aan een open vaarwater in Haarlem lag. In de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft de toenmalige eigenaar de tuin uitgebreid door een landtong te realiseren in dat open vaarwater. Op de landtong is ook nog een wilg geplant. Het nieuwe stuk grond is sinds die tijd alleen te bereiken via de tuin en maakt daar optisch deel van uit.

De rechter wikt en weegt en besluit uiteindelijk dat hier sprake is van zogeheten daden van inbezitneming, die dusdanig lang geleden zijn dat de verjaringstermijn ruimschoots is verstreken. De eigenaar van het huis en de tuin is dus ook eigenaar van de landtong geworden.

De Gemeente Haarlem is nu ineens een stuk van het open vaarwater kwijt maar stipt een ander punt aan. De toenmalig eigenaar heeft de woning en tuin weliswaar overgedragen aan zijn zoon en diens erfgenamen weer aan de huidige koper. Maar in de akten van levering zijn alleen de kadastrale gegevens van de woning en tuin vermeld, niet die van de landtong. Dus is de landtong nooit in eigendom overgegaan.

De landtong en de tuin vormen één geheel en daarom oordeelt de rechter dat het altijd de bedoeling van alle vroegere en huidige bezitters is geweest om de gehele tuin inclusief de landtong over te dragen. Een informatieve uitspraak dus over verkrijgende verjaring.

Schrijf in voor de GRATIS nieuwsbrief. Klik hier. 

PRINTVERSIE

%d bloggers liken dit: