Wat zijn bitcoins zijn en hoe werkt een blockchain ? Belangrijke vragen waarop anderen beter een antwoord kunnen geven.
Maar welke gevolgen heeft Blockchain, de techniek achter de virtuele munten zoals Bitcoins, voor de notaris ?

Floris Krijt heeft voor zijn afstudeerscriptie dat in kaart gebracht en zijn bevindingen op papier gezet.
Hij heeft daarvoor ook met mij een interview gehouden en is bereid gebleken om zijn werkstuk openbaar te maken zodat ook anderen er nut van kunnen hebben.

Wil jij ook kennis nemen hiervan, klik dan hier voor zijn scriptie.

Wat niet in zijn onderzoeksopdracht stond, maar wel interessant is, is de volgende vraag:
stel dat we Blockchain gaan gebruiken voor het Kadaster of het Centraal Aandeelhouders Register, hoe zorgen we er dan voor dat de initële invoer van gegevens correct is ?
Wie is de “poortwachter” die er voor zorgt dat de huidige eigenaren van onroerende zaken of aandelen in een besloten vennootschap (BV) goed worden opgenomen ?

Misschien een idee voor een nieuw afstudeerproject ?

%d bloggers liken dit: