De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is 175 jaar geleden opgericht. Daarom is er op 3 november a.s. een feestje en iedere notaris geeft daar een eigen invulling aan. Misschien trakteert uw notaris wel en kunt u eens (gratis) uw licht opsteken over levenstestamenten die veel mensen nu opstellen zodat zij en hun partner goed verzorgd kunnen worden.

Kijk ik hoe de positie van de langstlevende zich ontwikkeld heeft, dan zie ik dat de weduwe of weduwnaar begin vorige eeuw geen erfgenaam was. De erfenis (het familiekapitaal) moest terecht komen bij de afstammelingen. Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw is de positie van de langstlevende langzaam maar zeker versterkt. Niet alleen doordat deze wettelijk erfgenaam werd, maar ook doordat een zogenaamde langstlevende-testament gemaakt konden worden.

Begin 21e eeuw is in de wet geregeld dat echtgenoten (of geregistreerd partners) geen testament meer op hoeven te stellen om de langstlevende te beschermen tegen op geld beluste (klein)kinderen. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd.

De ontwikkeling van het erfrecht in de achter ons liggende eeuw, is er dus een van bloedband naar relatieband, alhoewel samenwoners nog steeds geen wettelijke rechten hebben als erfgenaam. Een ruime eeuw geleden moest het kapitaal binnen de familie blijven. Het was niet van jou, maar je hield het voor de volgende generatie (van de familie).

De overheid verlangt nu echter dat je je vermogen aanwendt om je eigen zorgkosten te betalen, bijvoorbeeld als je langdurig opgenomen wordt in een zorginstelling. Daardoor kan jouw vermogen zo slinken dat er weinig overblijft voor je (klein)kinderen. Door nu een goed (levens)testament op te stellen, kan dat interen flink worden beperkt. Ga 3 november op verjaardagsvisite en praat hier eens over met de notaris.

Printversie

%d bloggers liken dit: