In een eerder artikel heb ik aangegeven dat een huis (ver)kopen alleen kan als de afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een door koper en verkoper getekend document. Althans, als het om een huis gaat waar de koper zelf wil gaan wonen.

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

De reden is de drie dagen bedenktijd voor de koper zoals vastgelegd in artikel 2 van Boek 7van het Burgerlijk wetboek. Die gaat pas van start nadat de koper het door beide partijen getekende koopcontract heeft ontvangen.

Maar heeft de verkoper dus geen bedenktijd ? Formeel is dat niet het geval, maar op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad hierover een – voor verkopers – gunstige uitspraak gedaan.

De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat de particulier die zijn woning VERkoopt, zich kan terugtrekken zolang het (voorlopig) koopcontract nog niet is getekend. Dus voordat formeel de drie dagen bedenktijd van de koper begint.

De Hoge Raad heeft wel een slag om de arm gehouden: er kunnen soms zeer bijzondere omstandigheden zijn, waardoor de verkoper zich toch zal moeten houden aan de mondelinge afspraken. Maar ik kan er niet zo snel één bedenken.

De Hoge Raad heeft namelijk ook alvast aangegeven dat de verkoper dit recht heeft, ook als de enige reden voor de weigering van de verkoper is dat een andere koper meer biedt voor de woning.

De conclusie is dus dat – bijzondere omstandigheden daargelaten – als een particulier een woning koopt of verkoopt, de deal pas gesloten is als de koop op papier is vastgelegd en door beide partijen is getekend. En dan heeft de particuliere koper nog de drie dagen bedenktijd.

Printversie: klik hier

%d bloggers liken dit: