Een wilsonbekwame patiënt kan een aanvraag van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) niet meer zelf ondertekenen.
Althans juridisch is de geplaatste handtekening ongeldig.

Hierdoor kan het gebeuren dat een aanvraag in het kader van de Wet langdurige zorg (WLZ) niet gehonoreerd kan worden.
Het CIZ heeft besloten dat een aanvraag in zo’n situatie alleen in behandeling wordt genomen als die is ondertekend door een mentor, een curator of een gevolmachtigde.
Maar dus niet als het door naaste familie is getekend.

De Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) hebben aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd of een Levenstestament dit probleem ondervangt. Oftewel: is het voldoende als de aanvraag voor het CIZ wordt getekend door de in het levenstestament als gevolmachtigde aangewezen persoon.

Het antwoord is nog niet bekend, maar mijn inschatting is dat het bevestigend zal zijn.
Dat is dan een extra reden om een levenstestament op te stellen.

Meer informatie ? Klik hier.

%d bloggers liken dit: