Heeft iedere koper recht op drie dagen bedenktijd bij de koop van een pand? Dat is een belangrijke vraag omdat een koper binnen die tijd kan afzien van de plicht tot betaling van de koopsom zonder dat hij een boete hoeft te betalen aan de verkoper.

Volgens de wet komt dit recht alleen toe aan een particulier die een woning koopt om daar zelf te gaan wonen. Dus ouders die een woning kopen in Maastricht omdat hun kind daar gaat studeren, kunnen zich niet hierop beroepen. Ook een belegger die een winkelpand koopt, geniet niet deze wettelijke bescherming.

Deze bedenktijd is namelijk ingesteld omdat de wetgever mensen die vaak maar een paar keer in hun leven een huis kopen, wilde beschermen tegen ondoordacht handelen. Bijvoorbeeld omdat ze in een overspannen huizenmarkt onder druk staan om snel een (voorlopig) koopcontract te tekenen. Want voor jou tenslotte tien andere kopers.

Koop jij dus een huis waarin je zelf gaat wonen, dan is er niemand die je dit wettelijke recht op bedenktijd kan ontnemen. Staat er in het koopcontract expliciet dat je er van afziet, dan is die bepaling zelfs in strijd met de wet en daardoor ongeldig.

Hebben de ouders die voor hun studerende kind in Maastricht een appartement kopen dus nooit het recht om zich te bedenken? Dat hangt af van de afspraken tussen koper en verkoper. Staat in het koopcontract dat de koper drie dagen bedenktijd heeft, dan kan de koper zich hierop beroepen omdat dit een specifieke afspraak is. Staat er echter dat de bedenktijd alleen van toepassing is, als de koper een particulier is die niet handelt in het kader van een beroep of bedrijf, dan kunnen deze ouders zich niet binnen drie dagen bedenken zonder dat ze schadeplichtig zijn.

Printversie

%d bloggers liken dit: