Bij echtscheidingen moeten pensioenrechten van de (voormalige) echtgenoten ook verdeeld worden.

Maar bij de verdeling zijn ook de pensioenfondsen partij en dat betekent dat er geen sprake is van een automatische verdeling. Ook is het zo dat ex-echtgenoot die de pensioenpremie afdraagt het recht heeft om te bepalen op welke wijze die premie wordt benut (alleen als er sprake is van een zogeheten a la carte pensioen en het pensioen nog niet is ingegaan).

De wetgever heeft bekend gemaakt dat binnen afzienbare tijd er wel sprake moet zijn van een automatische verdeling van opgebouwde pensioenrechten en dat het de pensioengerechtigde is die besluiten kan nemen over de wijze van besteding van de premie. Een belangrijke stap vooruit. Klik hier voor het volledige bericht

Het voorgaande geldt niet als er vóór het huwelijk in huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat sprake is van de zogeheten koude uitsluiting. In dat geval hebben partijen vastgelegd altijd af te zien van een claim op elkaars pensioenrechten.

 

%d bloggers liken dit: