Naheffing loonbelasting bij stamrecht-BV omdat geld is uitgeleend zonder reële zekerheden.

Er zijn veel mensen die hun ontslagvergoeding hebben ondergebracht in een zogenaamde Stamrecht-BV.

Onder de oude fiscale regels was de uitkering dan niet (in het jaar van ontslag cq ontvangst) belast met loon- of inkomstenbelasting. Die heffing werd uitgesteld tot het moment dat de BV pensioen ging uitbetalen.

De BV moet echter rendement maken over het geld omdat de pensioenverplichting hoger is dan de ontslagvergoeding. Doorgaans leent de ontslagen werknemer dan van zijn of haar “eigen” BV dat geld en betaalt er rente over.

Helaas blijkt nu dat als de debiteur geen reële zekerheden heeft verstrekt aan de “eigen” stamrecht-BV, er geen sprake is van een lening, maar van een afkoop van de pensioenrechten. Deze afkoop is dan (met terugwerkende kracht) belast met (loon)belasting.

Dit volgt uit een uitspraak van een Rechtbank. In die zaak was er wel een geldleningsovereenkomst en een aflosschema opgesteld. Maar de zekerheden waren onvoldoende.

Dus als je een stamrecht-BV hebt waar je geld van leent, overweeg dan om een hypotheekrecht (op je woning of zakenpand) te vestigen als zekerheid voor mogelijke wanbetaling door jezelf jegens uw eigen BV.

Lees meer in Via Juridica

%d bloggers liken dit: