Deze week werd bekendgemaakt dat erfgenamen géén belastingrente hoeven te betalen.

Dat geldt ook voor iemand die een legaat ontvangt of op een andere wijze belastbaar voordeel heeft door een overlijden.

De belastingrente moet normaal gesproken betaald worden omdat een erfgenaam al het financieel voordeel heeft per overlijdensdatum maar de fiscus pas maanden later de erfbelasting ontvangt. Vanwege aanhoudende problemen bij de automatisering van de belastingdienst, is nu besloten dat die belastingrente niet verschuldigd is voor erfenissen van mensen die op of na 1 januari 2017 zijn overleden.

Leuker dan dit kan inderdaad niet (tenzij de Successiewet volledig wordt afgeschaft).

%d bloggers liken dit: