Dit weekend hoorde ik dat een ambtenaar van de Burgerlijke stand tegen een koppel gezegd zou hebben dat als zij nog in 2017 in ondertrouw zouden gaan, ze het huidige huwelijksvermogensrecht zouden houden. Ook als ze pas in 2018 daadwerkelijk trouwen.

Klopt dat ?

Het antwoord is volgens mij: NEE.

Het moment waarop je formeel trouwt, is het moment waarop beoordeeld wordt of je onder het huidige (tot en met 31-12-2017) geldende recht valt of het nieuwe (vanaf 1-1-2018). Dus of het de wettelijke ALGEHELE gemeenschap van goederen is of de BEPERKTE gemeenschap van goederen.

Dat is voor dit koppel van groot belang.
Hij is namelijk 100% eigenaar van de woning.

Trouwen ze nog in 2017 dan wordt zijn echtgenote voor 50% mede-gerechtigd tot de woning omdat die in de ALGEHELE gemeenschap valt. Trouwen ze op of ná 1 januari 2018 dan blijft de woning volledig van hem omdat deze buiten de BEPERKTE gemeenschap valt.

(Er is een uitzondering voor de herkansers maar daarover later meer).

HUIS GEMEENSCHAPPELIJK EN TOCH PAS TROUWEN IN 2018

Als dit stel toch echt pas in 2018 wil trouwen, maar de woning wel 50/50 wil delen (bijvoorbeeld omdat zij meebetaalt aan alle kosten) dan moeten ze actie ondernemen.

Optie 1

Ze kunnen in 2018 huwelijkse voorwaarden maken inhoudend dat de woning in een (speciale) gemeenschap van goederen valt, maar dat brengt notariskosten en griffierecht met zich mee.

Optie 2

Of ze gaan nog in 2017 een geregistreerd partnerschap (GP) aan bij de gemeente en laten dat in 2018 omzetten in een huwelijk. Dat kost mogelijk twee keer geld bij de gemeente, maar zal goedkoper zijn dan oplossing 1.

Zij gaan in dat geval het GP aan onder de huidige wetgeving (dus de huidige algehele gemeenschap) en diezelfde wetgeving is van toepassing op hun huwelijk in 2018.

Zij trouwen dan in 2018 dan als het ware onder het afgeschafte huidige regime en niet onder de (nieuwe) regels van 2018.

Herkansers

Hiervoor schreef ik over her-kansers. Deze groep is de uitzondering op de regel die ik hiervoor aangaf.

Dit gaat om mensen die al met elkaar getrouwd zijn vóór 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Dus in de algehele gemeenschap van goederen.

Als deze mensen scheiden op of na 1 januari 2018 om later weer met elkaar te hertrouwen, geldt voor hen niet de wet van het moment waarop zij hertrouwen (de beperkte gemeenschap) maar de wet van het moment waarop zij de eerste keer met elkaar zijn getrouwd (dus de huidige algehele gemeenschap).

%d bloggers liken dit: