Per 1 september 2018 wijzigt het Belgisch erfrecht op een aantal belangrijke punten.

Dat heeft gevolgen voor iedereen op wiens erfenis dit recht van toepassing is. Dat zijn niet alleen Belgen, maar ook Nederlanders die in België wonen (Nederbelgen).

Nu konden die al kiezen om Nederlands erfrecht op hun nalatenschap van toepassing te verklaren (dankzij de Europese erfrecht verordening).

Maar wat als je als Nederbelg (onbelast 10 jaar na je emigratie) aan je kinderen op papier al geschonken hebt ?

Is daar Nederlands of (het nieuwe) Belgische erfrecht op van toepassing ?

Of wil je misschien gebruik maken bande mogelijkheid om vóór je overlijden een contract op te stellen met je erfgenamen over je erfenis ? Dat kan straks in België, maar wordt dat ook in Nederland gerespecteerd ?

Vragen die een – gespecialiseerde – Nederlandse notaris je kan beantwoorden.

Voor een korte video over het nieuwe Belgische erfrecht, kun je hier klikken.

%d bloggers liken dit: