Algehele Volmachten – ook wel aangeduid als Levenstestamenten – blijven in het middelpunt van de belangstelling staan. En terecht, want dit document zorgt er voor dat duidelijk is wie jouw belangen gaat behartigen als jij het zelf niet meer kunt.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Gelukkig is er in de wet ook een algemene regeling als je geen volmacht hebt getekend. Dan kan aan de rechter gevraagd worden om een bewind in te stellen over jouw vermogen en een bewindvoerder te benoemen. Deze laatste kan alleen handelen met machtiging van de kantonrechter en moet ieder jaar rekening en verantwoording afleggen aan de rechter.

Nog net iets te helder van geest, dan geen bewindvoerder maar notarisbezoek

Recent las ik een uitspraak waarbij de rechter het verzoek voor een bewind afwees. De reden daarvan is niet opmerkelijk maar wel de vingerwijzing van de rechter.

Het verzoek werd afgewezen omdat een geraadpleegde deskundige van mening was dat de persoon in kwestie geestelijk nog “te goed was” en dus zelf zijn belangen kon behartigen. Opmerkelijk is dat de rechter vervolgens aangeeft dat het opstellen van een Levenstestament op dat moment mogelijk (en raadzaam) is.

Na opstellen Levenstestament, verder afglijden en toch bewind ?

Stel dat de betreffende persoon inderdaad naar de notaris gaat en daar een Levenstestament opstelt. Dan is duidelijk wie mag handelen als deze persoon geestelijk verder achteruit gaat.

Het kan echter zijn dat de gevolmachtigde niet weet dat hij vermeld is in het Levenstestament. Want deze persoon heeft geen recht om bij de notaris aan tafel te zitten als de akte getekend wordt en krijgt noch vooraf noch achteraf bericht daarvan van de notaris. Dat komt door de geheimhoudingsplicht van de notaris.

Maar dan kan het dus zijn dat er een verzoek gedaan wordt aan de rechter om een bewind in te stellen. Simpelweg omdat niemand weet dat er een Levenstestament is opgesteld en de medische toestand verergerd is doordat de dementie vordert. De rechter zou dus een bewindvoerder kunnen aanwijzen, terwijl er ook een Levenstestament is dat nu net een oplossing biedt voor die situatie waardoor een bewind niet nodig is.

Om dat probleem op te lossen heeft de Tweede Kamer eind februari jl. besloten dat Kantonrechters ook het recht krijgen om inzage te doen bij het Centraal LevensTestamenten Register (CLTR). Daarin worden nu namelijk alle Levenstestamenten geregistreerd.

Door de rechters inzage te geven, kunnen zij hun werk beter doen. Is er een Levenstestament, dan kan een bewind namelijk achterwege blijven.

Dat scheelt niet alleen tijd en moeite voor de rechter maar voorkomt ook dat de gevolmachtigde en de bewindvoerder constant moeten overleggen over wie wat doet. En daardoor bereik je weer niet dat de belangen van de dementerende patiënt goed behartigd worden.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: