Onlangs las ik op de site van De Telegraaf een bericht dat de overheid wil dat in 2050 geen enkel huis meer is aangesloten op het gasnet. Koken en verwarmen moet dan op een andere warmtebron (zoals groene elektriciteit). 

Leiding ja. Contract nee.

In dat kader wil ik graag een arrest van het Gerechtshof in Den-Bosch onder je aandacht brengen.

Iemand is eigenaar van een pand en er lopen leidingen door dit pand naar andere panden die er achter liggen. Die leidingen zijn nodig omdat hierdoor nutsvoorzieningen zoals stadsverwarming, water en electra doorgeleverd kunnen worden naar die achterliggende panden.

Om te voorkomen dat de eigenaar van het voorste pand de leidingen gewoon afdopt, waardoor de bewoners van de achtergelegen panden ineens in de kou of het donker zitten of bijvoorbeeld geen water meer hebben, is een erfdienstbaarheid bij de notaris op papier vastgelegd.

Een erfdienstbaarheid houdt in dat de eigenaar van het leidende erf iets moet dulden of iets niet moet doen. Dus, zoals hier, het dulden dat er leidingen doorlopen naar achteren en het niet afdoppen daarvan.

De vraag die de rechters moesten beantwoorden: kan een erfdienstbaarheid ook verplichten om juist iets te doen. Namelijk het afsluiten van contracten met nutsbedrijven zodat er ook (warm) water en electra door de leidingen stroomt.

De rechters zijn duidelijk. Een erfdienstbaarheid kan weliswaar inhouden dat de eigenaar van het dienende erf actief moet zijn, maar alleen als het om een nevenverplichting gaat. In deze situatie is het afsluiten van (langlopende) contracten geen nevenverplichting. De eigenaar van het lijdende erf moet dus alleen dulden dat er leidingen lopen, maar hoeft niet met leveranciers van gas, water, electra of de stadsverwarming contracten af te sluiten.

Off-the-grid of toch zelf contracten sluiten ?

Dit kan dus betekenen dat de bewoners van de achterliggende woningen nu zelf overeenkomsten moeten aangaan met de leveranciers van deze nutsvoorzieningen. Als dat technisch niet kan, bijvoorbeeld omdat de fysieke aansluiting en verbruiksmeter niet in hun woningen zitten en ook niet alsnog aangebracht kunnen worden, dan ontstaat er een probleem.

Zij zullen dan helemaal “off-the-grid” moeten gaan leven. Electra alleen van hun eigen zonnepannelen, koken en verwarmen niet op gas maar op hout of kolen en water uit hun eigen put of sjouwen met flessen met water. Dat zal de waarde van die achtergelegen woningen niet ten goede komen, maar ze zijn wel goed voorbereid als iedereen in Nederland afgekoppeld wordt van het gasnet.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

printversie

%d bloggers liken dit: