Lees jij alle kleine lettertjes ? En neem jij de gehele verzekeringspolis door ? Waarschijnlijk is het antwoord: nee. Toch kun je dat beter wel doen om problemen te voorkomen en kosten te besparen.

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Onlangs las ik over een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. Een vader had geen contact meer met zijn kinderen. Met zijn vriendin had hij wel een goede relatie en met haar had hij een samenlevingscontract getekend. Bovendien had hij in zijn testament zijn kinderen onterfd en zijn partner tot enig erfgenaam benoemd. En als klap op de vuurpijl had hij ook nog een verzekering afgesloten die zou uitbetalen bij zijn dood.

Dan zou je denken dat alles in orde komt en de vriendin ná zijn overlijden goed verzorgd achter blijft.

Dat bleek niet het geval te zijn, omdat in de polis stond dat de uitkering als eerste naar de weduwe zou gaan. Was er geen weduwe, dan zou het geld overgeboekt worden aan de kinderen. Mochten er ook geen kinderen (meer) zijn, dan moest de verzekeringsmaatschappij uitbetalen aan de erfgenamen.

Op het moment dat hij overleed, woonde de man nog steeds samen. Dus hij liet geen weduwe achter. De verzekering zou daarom uitbetalen aan de kinderen en niet aan de vriendin.

De vriendin liet het er niet bij zitten en begon een rechtszaak. Bij de rechtbank kreeg zij geen gelijk, maar het Gerechtshof in Amsterdam oordeelde wel in haar voordeel. Gelet op alle omstandigheden is het – volgens de rechters – naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet gewenst dat de uitkering aan de kinderen zou toekomen. Dus moet de verzekeraar uitbetalen aan de personen die als derde in het rijtje van ontvangers voorkomen: de erfgenamen. In casu dus aan de vriendin, als enige erfgenaam.

Eind goed, al goed zou je denken. Maar misschien gaan de kinderen in cassatie bij de Hoge Raad en blijft nog enkele jaren onduidelijk wie nu het geld gaat ontvangen, terwijl de advocaten ondertussen wel betaald moeten worden.

Daarom raad ik aan om toch de map met verzekeringspolissen ter hand te nemen en de kleine lettertjes wel te lezen. Staat er niet duidelijk wie de uitkering krijgt bij overlijden of komt het niet overeen met wat jij wilt, neem dan contact op met de verzekeringsmaatschappij en laat de polis aanpassen. Daarmee bespaar je iedereen veel ergernis en geld.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: