Als erfgenaam weet je nooit 100% zeker wat er boven je hoofd hangt. Waaruit bestaat de erfenis, hoeveel zijn de bezittingen eigenlijk waard en hoe groot zijn de schulden?

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Die vragen heb je niet zo 1-2-3 beantwoord. Toch ben je als erfgenaam volledig aansprakelijk voor alle schulden die er zijn. In het ergste geval moet je uit je eigen vermogen de schuldeisers van de overledene betalen. Dat is het gevolg van de zogeheten Zuivere Aanvaarding.

Nu heb je als erfgenaam de mogelijkheid om een erfenis Beneficiair te aanvaarden. Dan moet je wel de hele erfenis conform de speciale regels die hiervoor in de wet staan afwikkelen, maar dan ben je niet zelf aansprakelijk als er meer schulden dan bezittingen zijn. Je kunt fluiten naar jouw deel van de erfenis, maar je eigen spaargeld is veilig.

Nu komt het voor dat gedacht wordt dat de overledene voldoende bezit had, maar dat er zich schuldeisers melden van wie niemand wist dat die nog afbetaald moesten worden. Daarover heb ik al eens geschreven.

Ter bescherming van erfgenamen tegen dit soort onbekende schulden, is in artikel 194a van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek geregeld dat je de rechter kunt vragen om de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Dus zelfs (of eigenlijk juist) als je eerst zuiver hebt aanvaard, kun je toch nog bescherming krijgen door alsnog beneficiair te aanvaarden.

Maar let op: je moet dat verzoek wel op tijd aan de rechter doen. De termijn daarvoor is drie (3) maanden en start op het moment dat je op de hoogte bent gekomen van de (tot dan toe onbekende) schuld. Op zich tijd genoeg zou je denken, maar uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland blijkt dat de rechters die termijn niet oprekken.

In deze zaak was een erfgename op 20 juli 2016 via een brief bekend geworden met een vordering. Of ze eerst meer informatie wilde verzamelen over die claim is niet helemaal duidelijk, maar pas op 2 november 2016 wordt aan de rechter gevraagd of de erfenis alsnog beneficiair aanvaard mag worden.

Dat verzoek wordt afgewezen omdat de termijn overschreden is.

Dus krijg je een erfenis, accepteer die dan liever direct beneficiair. Doe je dat niet en kom je er later achter dat er nog (andere) schulden zijn, ga dan niet afwachten, maar stuur direct een verzoek naar de rechter. Anders kun je je eigen vermogen kwijtraken.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: