In een vorige column heb ik aandacht besteed aan de korte tijd die een ondernemer heeft om actie te ondernemen nu het Pensioen in Eigen Beheer is afgeschaft. 

Strikt genomen is overigens dat pensioen niet afgeschaft, maar is het niet meer mogelijk om (nog) meer pensioenrechten op te bouwen.

Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) zul je moeten beslissen wat met je bestaande pensioenrechten gebeurt:

  • afstorten bij een verzekeraar;
  • afkopen en uitbetalen (met een fiscale korting);
  • of omzetten in een oude dagsvoorziening bij de eigen BV.

Afstorting niet zo aantrekkelijk

De inschatting die ik in de wandelgangen van experts hoor, is dat de eerste optie niet zo vaak gebruikt zal gaan worden omdat verzekeraars hele grote bedragen vragen om het door de BV toegezegde pensioen te kunnen garanderen. Dat komt door de veel lagere rekenrente van de verzekeraars ten opzichte van de 4% die de BV moet hanteren en de toegenomen levensverwachting waar de BV niet en de verzekeraars wel rekening mee (moeten) houden.

Je partner moet meetekenen

Een ander aspect waar je als DGA mee te maken krijgt, is dat een wijziging in je pensioenrechten eigenlijk automatisch een wijziging inhoudt van de pensioenrechten van je partner.

De wetgever heeft duidelijk gemaakt dat je partner ervoor moet tekenen dat zij of hij akkoord is met de wijziging van haar of zijn weduwe-/weduwnaarspensioen.

Dat betekent dat jij dus met je partner moet gaan onderhandelen hierover. Afstorten bij een verzekeraar zal, zoals aangegeven, te duur zijn. Dus zal zeer waarschijnlijk ook haar of zijn weduwe-/weduwnaarspensioen naar beneden bijgesteld moeten worden.

Wederom een reden waarom afstorten waarschijnlijk niet zo populair zal zijn.

Ook je ex-partner(s) moeten meetekenen

Veel DGA’s hebben gebruikgemaakt van de standaard-pensioenbrief van de Belastingdienst.

Nadeel daarvan is dat daarin staat dat er pensioenrechten worden opgebouwd voor de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner én de partner waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Dus ook als je samenwoont, moet je partner meetekenen.

Maar dat is nog niet het einde van de problemen die de DGA zal moeten overwinnen. Want op grond van andere wetten houden ex-partners recht op het (tot de scheiding) opgebouwde weduwe-/weduwnaarspensioen.

Doordat nu verplicht wijzigingen aangebracht moeten worden in alle pensioenrechten (waaronder de weduwe-/weduwnaarspensioenen) moeten ook alle ex-partners schriftelijk instemmen met deze wijzigingen.

Dat kan dus betekenen dat de DGA met al zijn ex-en aan tafel moet gaan zitten om een handtekening los te krijgen. Omdat afstorten hoogstwaarschijnlijk nadelig zal zijn voor de hoogte van de uitkering door de verzekeraar, zal er heel veel overredingskracht nodig zijn. Waarschijnlijker is dat er niet afgestort wordt, maar gekozen wordt voor de OudeDagsVoorziening.

Poolse Landdag bij de notaris ?

Volgens diverse specialisten moet de echtgeno(o)t(e) van de DGA bij de notaris een akte tekenen waarin vastgelegd wordt dat de pensioenrechten aangepast mogen worden.

Om problemen te voorkomen is het raadzaam dat ook alle ex-partners hun handtekening bij een notaris zetten. Dan kan deze de handtekeningen legaliseren en is er geen discussie mogelijk of er wel uit vrije wil is getekend.

Ik zie het al voor me dat de DGA met al zijn ex-en én zijn huidige partner aan tafel komt zitten bij de notaris. Kunnen de ex-en even lekker hem of haar de maat nemen en onderling zijn of haar (on)hebbelijkheden bespreken.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

 

%d bloggers liken dit: