Ondernemen is risico’s lopen. Je kunt er natuurlijk veel aan doen om die risico’s te beperken. Bijvoorbeeld door goede Algemene Voorwaarden op te stellen en die geregeld te updaten. Maar ook door de partijen waar je zaken mee doet tegen het licht te houden en alleen zaken te doen met (financieel) betrouwbare partners. 

Mocht het dan toch mis gaan, dan is er nog de optie om je gelijk te halen bij de rechter. Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederland op de eerste plaats staat als het gaat “om de toegankelijkheid tot de rechter en de vraag in hoeverre rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed.

Maar voor een goed ondernemingsklimaat is meer nodig dan alleen goede rechters. De overheid moet ook duidelijke regels opstellen en geen zwalkend beleid voeren. Ik hoor van ondernemers vaak dat het aan dat laatste wel eens schort.

Pensioen in Eigen Beheer

Wat er recent plaats vond rondom het pensioen in eigen beheer, is een voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet. Eind 2016 werd aangekondigd dat – met ingang van 1 januari 2017 – een ondernemer niet meer verder kan gaan met het (onbelast) opbouwen van pensioen in de eigen BV.

Om de pijn te verzachten werd ook gemeld dat de BV de uitbetalingsplicht mocht afstorten bij een professionele verzekeraar waardoor de ondernemer recht krijgt op een lijfrente. Dat alles met een flinke (fiscale) korting. Die korting zou in 2017 hoger zijn dan in 2018 om deze afkoop te stimuleren (en de schatkist een hoge(re) eenmalige opbrengst te doen toekomen, want de afkoop blijft natuurlijk wel belast).

Aanpassen pensioenbrief vóór 1 januari 2017

Naast dit fiscale aspect speelt echter nog iets. Namelijk het gegeven dat de afspraken tussen de ondernemer en de BV over het pensioen vastgelegd zijn in de zogeheten pensioenbrief. Daarin staat onder meer met welk percentage de pensioenrechten ieder jaar weer verhoogd worden.

Omdat vanaf 1 januari 2017 verdere opbouw (fiscaal) niet meer mogelijk zou zijn, moesten de ondernemer en de BV deze afspraken aanpassen en wel vóór die datum. Dit leidde tot onrust bij accountants, fiscalisten en ondernemers omdat dit een extra werkdruk zou geven in de (doorgaans) drukste periode van het jaar. Dat zou overigens niet het grootste probleem zijn geweest. Wel de vraag wie eigenlijk de ondernemer zou mogen adviseren ?

Want het gaat hier om een financieel product (lijfrente en pensioen) en als adviseur moet je dan wel de benodigde diploma’s hebben behaald op die terreinen. Accountants, fiscalisten en notarissen hebben die (doorgaans) niet en mogen daarom de ondernemer hierover niet adviseren.

Ommezwaai: het wordt niet 1 januari 2017

Vlak voordat de Eerste Kamer met Kerstreces ging, gaf de regering aan dat de kamerleden niet hoefden te stemmen over de afschaffing van de (verdere) opbouw van pensioen in eigen beheer. Dit onderdeel van de fiscale plannen voor 2017 zal worden aangehouden. De reden: er waren signalen gekomen dat er misbruik gemaakt zou kunnen worden van de regeling.

Wat deze draai ook zegt over de betrouwbaarheid van de overheid, één ding is wel zeker: er zal iets veranderen bij pensioen in eigen beheer. Ondernemers kunnen dus maar beter advies hierover inwinnen bij hun notaris, accountant en/of fiscalist.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: