Eerder heb ik al eens geschreven over de afschaffing van het Pensioen in Eigen Beheer voor ondernemers. Daarbij gaf ik aan dat de overheid een onbetrouwbare zakenpartner is omdat de regeling eind december 2017 op het laatste moment uitgesteld werd. 

Op 7 maart jl. is de wet alsnog aangenomen en krijgt iedere Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV die pensioen in de BV opbouwt hiermee te maken. Er zijn meerdere aandachtspunten, maar het belangrijkste in mijn ogen is de korte termijn die de DGA van de Belastingdienst krijgt om actie te ondernemen en de forse belastingclaim (oplopend tot 72%) die het gevolg is van stil blijven zitten.

Formeel besluit over stopzetten van de pensioenopbouw nodig

Dat een DGA niet meer pensioen mag opbouwen in de eigen BV is jammer. Maar wat vervelender is, is dat de overheid dit oplegt en ingrijpt in de arbeidsverhouding tussen de BV en haar bestuurder.

De DGA heeft namelijk gewoon een arbeidsovereenkomst met de BV, krijgt op basis daarvan salaris en bouwt pensioen op over dit salaris. Nu de Belastingdienst niet meer wil dat die pensioenrechten groter worden, moeten de BV – formeel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de AvA) – en haar werknemer met elkaar aan tafel gaan zitten om te praten over de arbeidsvoorwaarden.

Nu zal dat niet zo’n heel groot probleem zijn omdat de DGA meestal de enige aandeelhouder is, zodat zo’n bespreking “tussen de soep en de aardappelen” plaats kan vinden. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms zijn er mede-aandeelhouders, zoals de kinderen van de DGA.

In dat geval zal aan alle formele vereisten van het bijeenroepen van de AvA voldaan moeten zijn, voordat de aangepaste arbeidsovereenkomst tussen de BV en haar DGA in werking kan treden. En bij die formele eisen hoort ook dat op tijd aan alle aandeelhouders wordt doorgegeven dat er een vergadering wordt gehouden en welke besluiten dan genomen moeten worden.

Tijdige besluit nodig
Maar dat is niet alles. Het besluit tot aanpassing van het arbeidscontract van de DGA moet ook nog eens vóór een wettelijke deadline genomen zijn. Anders dreigt er een belastingheffing die kan oplopen tot 72%.

En de uiterste datum is: vóór 1 juli 2017.

Dat lijkt nog ver weg, maar als je alle aandeelhouders met in achtneming van alle termijnen moet oproepen om de AvA bij te wonen, moet je als bestuurder/DGA niet te lang wachten. Bel je accountant of notaris op, check hoeveel dagen van tevoren je de andere aandeelhouders moet informeren, beleg nu alvast een AvA in de maand mei en stuur op tijd de agenda op. Want anders hangt je een forse belastingboete boven het hoofd.

Onbetrouwbaar blijft onbetrouwbaar ?

In de inleiding gaf ik aan dat ondernemers de overheid als zakenpartner onbetrouwbaar kunnen vinden. Er wordt aangekondigd dat per 1 januari 2017 een nieuwe regeling zal ingaan, maar vervolgens besluit de Minister van Financiën medio december 2017 doodleuk om de invoering uit te stellen.

Waarna op 7 maart 2017 het wetsvoorstel alsnog wordt aangenomen en eind maart wordt gemeld dat de DGA uiterlijk eind juni actie moet hebben ondernomen. Drie maanden lijkt misschien lang, maar dat komt alleen maar omdat de Minister “coulant” is geweest. Die periode had namelijk ook korter kunnen zijn.

Veel ondernemers zullen hierdoor in hun mening bevestigd worden dat de overheid onbetrouwbaar is.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: