In mijn vorige column beschreef ik de situatie dat de gefortuneerde Joep de helft van zijn vermogen wil overdragen aan Rick zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden. Het advies is dat zij met elkaar trouwen (of een geregistreerd partnerschap (GP) aangaan) zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Door de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen wordt Rick dan gerechtigd tot de helft van het fortuin van Joep.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Trouw snel of anders

Maar ik had ook een waarschuwing voor Joep en Rick. Per 1 juli 2017 (1-7-17) treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking, althans dat is de verwachting omdat deze datum zo makkelijk te onthouden is. Trouwen zij ná die datum, bijvoorbeeld op de 11e van de 11e omdat Joep een groot carnavalsliefhebber is, dan ontstaat er tussen hen niet een algehele maar slechts een beperkte gemeenschap van goederen.

De consequentie van trouwen ná de inwerkingtreding is dat Rick geen recht heeft op de helft van het vermogen van Joep. Anders gezegd: ieder kersvers bruidspaar krijgt huwelijksvoorwaarden cadeau van de overheid.

Ik gaf aan dat ik twee alternatieven heb voor Joep en Rick, waardoor zij toch op 11 november a.s. in het huwelijksbootje kunnen stappen én de (ongewenste) gevolgen van het nieuwe stelsel kunnen vermijden. 

Alternatief 1 kost extra geld

Joep en Rick kunnen simpelweg vóór hun trouwen naar de notaris gaan om hun huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Die akte zal dan vermelden dat zij het (nieuwe) huwelijksstelsel afwijzen en dat zij geen vermogen uitsluiten van hun gemeenschappelijk bezit, maar vermogen willen insluiten.

Op dit moment worden huwelijkse voorwaarden vaak opgesteld om te voorkomen dat je je vermogen met je (ex-)echtgenoot moet delen, straks worden ze opgemaakt om juist wel alles te delen. Daarbij kan overigens nog wel vastgelegd worden dat die insluiting alleen van toepassing is in bepaalde situaties: bijvoorbeeld als bij de echtscheiding blijkt dat er kinderen (op komst) zijn. Vaak gaat één van de echtgenoten dan minder werken en dus ook minder verdienen.

Nadeel is wel dat Rick en Joep kosten moeten maken die er onder de huidige wettelijke regeling niet zijn. De notaris zal voor het opstellen van de huwelijkse voorwaarden geld in rekening brengen en ook zal er aan de Rechtbank griffierechten betaald moeten worden.

Alternatief 2 is kosteloos maar kost meer tijd en moeite

Als Joep en Rick vast willen houden aan 11 november 2017 als trouwdatum omdat die datum een grote emotionele lading heeft, terwijl zij geen zin hebben in die extra kosten, dan is dit mijn advies: ga vóór 1 juli a.s. naar de gemeente toe en geef aan dat je met elkaar een geregistreerd partnerschap (GP) aangaat.

Aangezien Rick en Joep dat GP aangaan zonder partnerschapsvoorwaarden te maken, ontstaat tussen hen de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen.

Op 11 november a.s. gaan Joep en Rick vervolgens weer terug naar de gemeente. Dan verklaren zij ten overstaan van de trouwambtenaar dat zij hun GP willen omzetten in een huwelijk en wisselen ze dan hun huwelijksbeloften uit. Hierdoor zijn zij per 11 november a.s. met elkaar getrouwd, zoals ze ook wilden.

Nu ze al eerder een GP waren aangegaan, regelt de wet echter dat het oude huwelijksvermogensrecht van toepassing blijft. Dus zijn ze in de (huidige) algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Ze vallen niet ineens onder het nieuwe regime. Precies zoals ze willen.

Gedachte achter deze wettelijke regeling is dat een GP eigenlijk niets anders is dan een ander label voor een huwelijk en omgekeerd. Dus moet het ook niet uitmaken welk regime van toepassing is als je van GP wisselt naar huwelijk of omgekeerd.

Aangezien iedere gemeente een dag heeft waarop gratis getrouwd of geregistreerd kan worden, hoeven Joep en Rick dus niet te vrezen voor extra kosten.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

PRINTVERSIE

%d bloggers liken dit: