Als je onterfd bent, kun je als (klein)kind een beroep doen op je legitieme portie. Je hebt dan recht op uitbetaling van een geldbedrag ter grootte van de helft van je kindsdeel. Dat klinkt simpel, maar hoe kom je te weten of het bedrag dat jij bijgeschreven krijgt op je bankrekening wel correct is?

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Je ontvangt € 10.000, dus dan moet je kindsdeel € 20.000 zijn. Maar je kunt dit niet controleren want – omdat je geen erfgenaam bent – heb je geen inzage gehad in bijvoorbeeld de bankafschriften. Je kunt dus niet nagaan of dat kindsdeel wel goed is berekend.

Dit kan tot veel discussie aanleiding geven tussen onterfde legitimarissen (dat zijn de mensen die een beroep kunnen doen op de legitieme portie) en de erfgenamen of de executeur. Mogen deze volstaan met het verstrekken van een eigen overzicht van alle bezittingen en schulden of moeten er meer gegevens en papieren verstrekt worden ? En hoe ver terug in de tijd mag er gegaan worden ?

Gelukkig is er nu een uitspraak van de Kantonrechter waar deze vragen in beantwoord zijn.

Op welke informatie heeft een onterfd kind recht ?

Ik maak het mijzelf en u makkelijk door niet zelf de punten te gaan samenvatten, maar door simpelweg het lijstje van te verstrekken gegevens uit deze uitspraak hieronder globaal weer te geven waarbij ik wel specifieke punten uit deze casus heb gewijzigd of weggelaten.
Misschien heb je er een keer iets aan.

  1. de aangifte en, zodra aanwezig, de aanslag erfbelasting;
  2. bankafschriften (of een print van de internetpagina’s) van de Betaal- en Beleggingsrekening op de sterfdatum van de overledene;
  3. bankafschriften (of een print van de internetpagina’s) van de schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden zijn verricht;
  4. (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting sterfjaar en het voorgaande kalenderjaar;
  5. informatie over giften als bedoeld in artikel 4:67 BW en, indien verricht, afschriften van bankafschriften (of een print van de internetpagina’s) waaruit die giften blijken;
  6. informatie over levensverzekeringen en indien aanwezig afschriften van de polissen;
  7. informatie over de eigen woning en indien aanwezig een afschrift van de laatste WOZ-beschikking.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie: Klik hier.

%d bloggers liken dit: