Ik krijg wel eens de vraag of het klopt dat als je vijf jaar of langer samenwoont, je recht hebt op elkaars vermogen of erfenis. Dat heeft de vraagsteller dan ergens opgevangen. Mijn antwoord is eenvoudig: er is geen enkele regeling in de wet waardoor je na verloop van een bepaalde termijn als samenwoners recht krijgt op elkaars vermogen. Er bestaat wel een vijfjaars-termijn, maar dat betreft een regeling in de Successiewet die leidt tot een lagere erfbelasting voor samenwoners.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Maar sinds kort, moet ik mijn antwoord wel uitbreiden vanwege een arrest dat het Gerechtshof Den-Haag onlangs heeft gewezen.

Samenwonen kan ook in gemeenschap van goederen

Deze uitspraak gedaan ging namelijk over een man en vrouw die samenwoonden. Ze gingen uit elkaar en kregen ruzie over de verdeling. Kort nadat ze bij elkaar in waren getrokken, hadden ze ieder nog hun eigen bankrekeningen, maar op enig moment zijn die opgeheven en hadden ze alleen nog maar en/of-rekeningen, die dus van hen samen waren. Hun salaris en ander geld kwam daarop binnen en daarvan werden alle kosten betaald, maar ze hielden geen administratie bij wat van wie was.

In hun samenlevingscontract hadden ze een regeling opgenomen dat als onduidelijk was wie een bepaald object bezat of wie recht had op bepaalde zaken, dat betreffende goed in dat geval geacht werd gezamenlijk eigendom te zijn.

De rechtbank kwam in eerste instantie tot de conclusie dat, nu partijen zelf geen administratie hadden gevoerd en ook verder niet aangetoond kon worden wie eigenaar was van het geld op de bankrekeningen, er een eenvoudige verdeling moest komen. Alles moest gewoon 50/50 gedeeld worden, alsof ze in gemeenschap van goederen hadden samengewoond.

Dat oordeel werd bekrachtigd door het Gerechtshof in het hoger beroep dat de vrouw had aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank. Ik citeer een klein stukje uit het arrest: “De administratieve chaos waar de vrouw zelf debet aan is, komt voor haar rekening en risico. De consequentie hiervan is dat in economische zin er van mag worden uitgegaan dat beide partijen gelijk gerechtigd zijn in de goederen die door de man en door de vrouw in eigendom worden gehouden. Dat er goederenrechtelijk geen gemeenschap is doet hieraan niet af.”

De vrouw kreeg dus een veeg uit de pan. Als zij haar zaken beter op orde had gehad, had zij de boel nu niet 50/50 hoeven te delen.

Er is wettelijk geen gemeenschap van goederen voor samenwoners, maar economisch kan die wel bestaan

Er is dus geen harde deadline voor samenwoners waardoor je kunt stellen dat ze na verloop van een bepaalde termijn in gemeenschap van goederen hokken. Waar het om gaat is wat ze (in de praktijk) gedaan hebben. Woon je tien jaar samen, maar hou je je financiën gescheiden, dan is er niets aan de hand. Maar woon je pas twee jaar samen, maar heb je wel alles op één hoop gegooid, dan kan het dus zo zijn dat je met elkaar moet delen alsof je een gemeenschap van goederen had.

Dus voordat je als samenwoners besluit om kosten te besparen door niet ieder een spaar- en een betaalrekening aan te houden, maar alleen een en/of betaal- en spaarrekening, denk nog even goed na. Je gaat dan richting een 50/50 verdeling.

Wie het kleine eert, kan het grote voor de helft verliezen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: