Waarom een bankgarantie of waarborgsom ?

De basis van alle koopcontracten is dat de koper aan de verkoper de koopprijs zal betalen en dat de verkoper daartegenover de plicht heeft om de eigendom van de woning over te dragen.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Op het niet nakomen van deze afspraken staat een boete, meestal aangeduid met de 10%-clausule. De partij die ingebreke is, is 10% kwijt. Maar recht hebben is één ding, eenvoudig je recht krijgen een ander. Daarom kan in de koopovereenkomst vastgelegd worden dat de koper verplicht is, (ruim) vóór de leveringsdatum een bankgarantie te laten afgegeven door een Nederlandse bank. De koper mag, volgens het model-koopcontract, ook in plaats daarvan een bedrag overmaken naar de Derdengeldenrekening van de notaris.

Komt de koper zijn verplichtingen niet na, dan kan de verkoper de boete verhalen door de bankgarantie in te (laten) roepen of de waarborgsom naar zich te laten overboeken door de notaris.

Keuze is aan de koper.

Wordt de hiervoor bedoelde standaard-bepaling in het koopcontract opgenomen, dan zie ik dat het aan de koper is om te kiezen tussen het regelen van de bankgarantie of het storten van de waarborgsom. En dat is wat vreemd omdat de keuze van de koper vervelende consequenties kan hebben voor de verkoper, terwijl de regeling bedoeld is ten gunste van de verkoper.

Is het ene beter dan het andere ?

Gaat de koper failliet voordat de akte van levering getekend is, dan zal de deal niet doorgaan. De verkoper lijdt in dat geval schade omdat het huis opnieuw in de verkoop moet en zal die schade willen verhalen op de koper. Heeft een bank een bankgarantie afgegeven ter afdekking van de 10% boete, dan volstaat één briefje naar de bank om dat geld te laten uitbetalen. De verkoper heeft namelijk een claim ten opzichte van de bank.

Is er echter een waarborgsom gestort bij de notaris, dan ligt de situatie wezenlijk anders. De notaris houdt dit geld formeel namelijk voor de koper. Dat betekent dus ook dat die 10% aanbetaling nog niet van de verkoper is, maar simpelweg in het faillissement van de koper valt. De verkoper zal één van de schuldeisers van de koper zijn maar heeft geen bijzondere voorrechten. De faillissementscurator moet proberen om alle schuldeisers zo veel mogelijk af te betalen, rekening houdend met hun rangorde als crediteur.

En helaas voor de verkoper zijn er waarschijnlijk een aantal andere schuldeisers met een betere uitgangspositie. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst die met voorrang haar vordering betaald krijgt.

Adviseer jij een cliënt die zowel gaat kopen als verkopen, dan kun je als extra service aanbieden het koopcontract van zijn huidige woning te bekijken. Als deze klant zekerheid wil dat de koper van zijn woning ook de afspraken nakomt, moet namelijk niet alleen opgenomen worden in het koopcontract dat de koper zekerheid moet (doen) stellen voor 10% van de koopsom. Maar tevens dat de koper dit alleen kan doen door een bankgarantie te laten afgeven door een Nederlandse bank.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: