Een executeur regelt dat een nalatenschap wordt afgewikkeld. Is dat gebeurd, dan moet hij wel nog rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen van de overledene. Dat is geregeld in artikel 151 van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Panelleden tijdens KNB congress 2015. Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

Maar als de executeur overlijdt vóórdat de rekening en verantwoording is afgelegd, moeten zijn erfgenamen dat dan doen ? Gaat die plicht (net als vele andere) over op zijn erfgenamen, of vervalt deze verplichting ?

Die vragen speelden in de zaak die onlangs door de Hoge Raad is afgesloten.

De erfgenamen van de executeur kunnen weer rustig ademhalen

In deze zaak heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat de taak van de executeur stopt op het moment dat de executeur zelf overlijdt. De erfgenamen zijn dus niet verplicht om de nalatenschap verder af te wikkelen.

Maar ook de plicht om rekening en verantwoording af te leggen eindigt bij het overlijden van de executeur. Dat is een geruststelling voor zijn erfgenamen. Die hebben echter wel nog een wettelijke plicht. Zij moeten alle erfgenamen van degene die de executeur heeft benoemd op de hoogte brengen van het feit dat de executeur overleden is en ze moeten alle documenten die betrekking hebben op de afwikkeling aan hen overdragen.

Maar dan zijn ze klaar met die andere erfenis en kunnen ze gewoon de erfenis van de executeur zuiver aanvaarden.

Of toch niet

Maar als de executeur er een zooitje van gemaakt heeft, is zuivere aanvaarding van zijn erfenis misschien toch niet zo verstandig. Misschien oordeelt een rechter achteraf dat de executeur een vergoeding moet betalen omdat hij de erfenis slecht heeft afgewikkeld en diens erfgenamen de schade moeten vergoeden.

Of deze verplichting tot schadevergoeding ook nog na het overlijden van de executeur kan ontstaan en of deze bij diens erfgenamen terecht komt, wordt niet behandeld in deze zaak. Dat is vervelend voor alle erfgenamen van iedereen die executeur is op het moment van overlijden of tot vlak voor zijn overlijden is geweest. Wellicht moeten de erfgenamen van executeurs de erfenis per definitie niet zuiver maar beneficiair aanvaarden.

En hoe zit het met de aansprakelijkheid voor de erfbelasting van de executeur ?

Een executeur is op grond van artikel 72 Successiewet aansprakelijk jegens de Belastingdienst als het de aangifte erfbelasting en de betaling er van betreft.

Zijn de erfgenamen van een executeur die overlijdt vóórdat er aangifte is gedaan of betaald is, nu wel of niet ervoor aansprakelijk dat ook deze plichten vervuld worden ? Ook dat was niet aan de orde bij de Hoge Raad, maar is natuurlijk voor deze erfgenamen wel van belang.

Een aantal deskundige juristen is van mening dat de erfgenamen van de executeur zich geen zorgen hoeven te maken. Want de redenatie van de Hoge Raad is net zo goed op deze plichten van toepassing. Die horen dan ook te eindigen met de dood van de executeur.

Wil je zekerheid hierover als je erfgenaam bent van iemand die ten tijde van zijn overlijden nog werkzaam was als executeur, dan kan ik je maar één raad geven. Vraag de Belastinginspecteur om een uitspraak hierover. Ik ben uitermate benieuwd of die afwijkt van de mening van de deskundigen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: