Er zijn grosso modo een aantal redenen waarom mensen een Besloten Vennootschap (BV) oprichten als ze ondernemer zijn. Dat kan te maken hebben met belastindruk als er winst gemaakt wordt. De vennootschapsbelasting is lager dan de inkomstenbelasting. Ook het willen beperken van persoonlijke aansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers is een goede reden om bij de notaris de oprichtingsakte te tekenen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar vaak ben je als ondernemer al contracten aangaan vóórdat de BV opgericht is. Dat doe je dan in naam van de BV in oprichting (de BV i.o.). Nadat de BV is opgericht, moet de BV dan nog alle handelingen die in haar naam zijn verricht bekrachtigen. Ten opzichte van de wederpartij is het dan alsof de BV al bestond op het moment dat het contract werd getekend. Een handige juridische fictie, die echter niet altijd er voor zorgt dat de wederpartij enkel de BV kan aanspreken als de afspraken niet worden nagekomen.

De bestuurder van de BV die na de oprichting alle handelingen bekrachtigt, kan namelijk te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid. Als de rechter oordeelt dat hiervan sprake is, is de bestuurder alsnog (of weer) in privé aansprakelijk voor alle schade die de contractspartner lijdt doordat de BV de afspraken toch niet nakomt.

Dit is een belangrijk gegeven voor iedere ondernemer die een BV gaat oprichten. Zorg er voor dat je van te voren alleen die contracten afsluit waarvan je weet dat de onderneming die straks ook daadwerkelijk kan nakomen. Anders ben je zelf de klos en tegen deze aansprakelijkheid kun je je niet verzekeren. Of beter nog: richt eerst de BV op en ga dan pas contracten aan.

In een recente uitspraak van het Hof in Amsterdam gaan de rechters zelf nog een stapje verder. Een man tekent een huurovereenkomst namens de BV i.o.. Deze BV is later opgericht door twee andere BV’s waarachter ook dezelfde man schuil gaat.

Een tijdje later wordt de huur niet betaald en tracht de verhuurder de schade te verhalen op de, naar nu blijkt, lege BV. Ook de oprichtende BV’s bieden geen soelaas, waarna de pijlen op de man privé worden gericht. Hij is namelijk degene die het contract heeft getekend namens de BV i.o. en uiteindelijk de touwtjes in handen heeft na het tekenen van de oprichtingsakte. Hij is, zoals dat heet, middellijk dan wel onmiddellijk bestuurder en als zodanig wist hij dat bekrachtiging ten nadele van de verhuurder zou zijn.

Dit wordt hem zwaar aangerekend door de rechters en de consequentie is dat hij nu persoonlijk aansprakelijk is voor de schade die de verhuurder lijdt.

Dus als je een BV opricht, zorg dan dat je niet te veel (financieel) hooi op de vork van de BV neemt. Het kan jou persoonlijk opbreken.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: