De erfbelasting (vroeger ook Successierechten genaamd) wordt door veel mensen als heel onrechtvaardig ervaren. Je hebt hard gewerkt en inkomstenbelasting betaalt over je salaris. Daarnaast heb je over je spaargeld de Vermogensrendementsheffing afgedragen en als je dan geld nalaat, moeten je erfgenamen ook nog eens erfbelasting betalen.

Wetboeken

Wetboeken

Er zijn een aantal manieren om te bereiken dat straks zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden. Ik wilde graag er twee bespreken.

Bespaar eenvoudig successierechten

Iedereen die een erfenis krijgt, moet belasting betalen zodra de erfenis meer is dan een vrijgesteld bedrag. Dat bedrag is voor bepaalde categorieën mensen hoger dan voor anderen. Zo heeft de langstlevende een vrijstelling van € 636.180,- en een kind een van € 20.148,-. Neven en nichten moeten echter al erfbelasting afdragen als ze meer dan € 2.122,- ontvangen.

Wat vaak vergeten wordt, is dat kleinkinderen pas aangeslagen worden als ze meer dan € 20.148,- erven van opa of oma. In hun testament kunnen de grootouders een regeling opnemen dat zij ieder aan elk kleinkind een bedrag van € 20.148,- nalaten. Een kleinkind kan dus maximaal vier keer dat bedrag belastingvrij ontvangen, oftewel € 80.592,-.

Wel is het natuurlijk zo dat in dat geval hun ouders minder erven van hun ouders (de grootouders dus). Want er moet wel uitbetaald worden aan ieder kleinkind. Maar de maximale besparing van erfbelasting bij de vier grootouders kan 20% van € 80.592,- zijn, oftewel € 16.118,-. En dat is dan ook nog eens pér kleinkind.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Natuurlijk zijn er bedenkingen te opperen tegen deze constructie. Maar de notaris kan diverse regelingen inbouwen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat de langstlevende grootouder niet gedwongen wordt om het huis te verkopen om de kleinkinderen uit te betalen, maar ook om te voorkomen dat de kleinkinderen het geld over de balk smijten door een snelle sportauto te kopen. 

Schenk een ton belastingvrij

Als je geen (klein)kinderen hebt, maar wel een favoriete nicht, dan kun je ook fors erfbelasting uitsparen en je nicht bij leven blij maken. Een nicht betaalt namelijk minimaal 30% en maximaal 40% als ze meer erft dan € 2.122,-.

Met ingang van 1 januari 2017 bestaat echter de mogelijkheid om haar € 100.00,- belastingvrij te schenken. Je nicht mag niet jonger dan 18 en niet ouder dan 40 jaar zijn. Én ze moet de schenking (volledig) gebruiken voor haar eigen woning. Hieronder valt niet alleen de aankoop van een nieuwe woning of de verbouwing van het huis waar ze nu al in woont, maar ook de aflossing op haar (hypotheek)schuld.

Je kunt hierdoor maximaal € 40.000,- uitsparen aan erfbelasting.

Als je nicht op dit moment naar een woning op zoek is en niet tot volgend jaar wil wachten met de aankoop, kun je haar toch nu al helpen. Ze koopt in 2016 haar nieuwe huis en jij leent haar daarvoor een ton. Als je daarna op 1 januari 2017 je nicht die schuld kwijtscheldt, vindt de schenking pas op dat moment plaats. En dus is die vrij van schenkbelasting (zolang je nicht op Nieuwjaarsdag 2017 tenminste niet 40 jaar of ouder is).

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: