Op 29 december jl heb ik een artikel geplaatst met de titel:
Word je wel eigenaar als een executeur verkoopt ?

Ik kan daar nu de volgende update bij zetten:
Tegen de betrokken notarissen is een tuchtrechtelijke klacht ingediend. Deze is op 22 December 2015 (deels) gegrond verklaard.

De notarissen hadden niet zonder meer mogen meewerken aan de levering van het landgoed.

Er is een berisping opgelegd.

Ik trek hieruit de conclusie dat de notaris (extra) zorgvuldig moet zijn bij het passeren van de akte van levering waarbij enkel de executeur de akte ondertekent.

De tuchtuitspraak kun je hier vinden.

%d bloggers liken dit: