Vrijdag 2 oktober a.s. ben ik één van de drie panelleden die door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gevraagd zijn om te discussiëren over de Notaris in de Digitale Wereld. De KNB heeft mij gevraagd als panellid omdat ik internet en computerapplicaties gebruik om mijn kennis met je te delen.

Ik hoop de honderden (kandidaat-)notarissen die in de zaal zitten over te halen om de mogelijkheden van de moderne techniek in te zetten om jou beter van dienst te zijn.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Sommige diensten die met software te maken hebben, worden al wat langer aangeboden. Eentje daarvan wil ik graag nader belichten, namelijk Escrow.

Escrow en productiezekerheid voor de leverancier en afnemer

Internet en software zijn overal en we kunnen niet meer zonder. Daarom vroeg een internationaal opererend bedrijf uit Maastricht advies over de volgende situatie.

Het bedrijf had een grote machine in haar bedrijfshallen staan om rollen metaal om te vormen tot verkoopbare precisie-producten. Dit eindproduct wordt onder meer door de fabrikant van Duitse sportauto’s. Duidelijk was dat die machine in ieder geval eigendom was van het bedrijf. Maar hoe zat het met de software die geschreven was om de machine aan te sturen ?

Maastrichtse productiemedewerkers konden weliswaar kleine aanpassingen invoeren in de machine, maar grotere aanpassingen van het productieproces zouden aanpassing van de software noodzakelijk maken.

Wie is eigenaar van de software ?

Een eerste stap in de oplossing van dit probleem is om na te gaan wie de auteursrechten bezit van de gebruikte software. Dat kan namelijk de leverancier van de machine zijn, maar ook één of meer van de door haar ingeschakelde programmeurs die overal ter wereld aan (delen van) de software hebben geschreven. Dat klinkt simpeler dan het in de praktijk is maar gelukkig ken ik IT-juristen die de kennis bezitten om hier uit te komen.

De theoretische vervolgstap is dat de auteursrechten overgedragen worden aan het Maastrichtse bedrijf. Doorgaans zal de leverancier van de machine (of de schrijver van de software) dat niet willen doen. De software vertegenwoordigt tenslotte een waarde, zeker als de machinebouwer wereldwijd veel van die apparaten heeft verkocht. Hoe meer staalverwerkende bedrijven die machines hebben geplaatst, hoe groter de waarde van de software.

En wat als de eigenaar van de software failliet gaat ? Stopt de machine met werken ?

Ik versimpel de zaak nu doordat ik er van uitga dat de machinebouwer ook de auteursrechten van de software bezit. Dan komt de volgende vraag op: hoe kan het Maastrichtse bedrijf zeker weten dat de machine blijft werken en dat het de software kan aanpassen indien de leverancier van de machine failliet gaat ?

Dan speelt Escrow een rol. Zowel degene die de auteursrechten van de software bezit als de gebruiker van deze software spreken met elkaar af dat de broncode van de software op een DVD of USB-stick wordt gedeponeerd bij de notaris. Deze broncode is als het ware de sleutel die de bezitter ervan de mogelijkheid geeft om het software-programma te openen en aan te passen. Ook spreken de partijen af wanneer de notaris deze code mag afgeven aan de gebruiker. Bijvoorbeeld als de leverancier van de machine failliet gaat.

De IT-notaris biedt uitkomst

In beginsel kan iedere notaris natuurlijk zo’n glimmende schijf in ontvangst nemen en opbergen. Maar niet iedere notaris kan er voor instaan dat je ook wat kunt met die schijf. De notaris zal daarom, samen met deskundigen, eerst nagaan of de auteursrechten wel in bezit zijn van degene die de DVD of USB-stick inlevert. Ook zal gecontroleerd moeten worden dat de juiste en vooral complete sleutel om de software te kunnen aanpassen daarop staat. Anders heb je er nog niets aan.

Dit alles vergt gedegen onderzoek door diverse deskundigen, waaronder de IT-notaris. Maar is het proces doorlopen, dan weet de gebruiker van de machine en de software dat de productie van precisie-producten gegarandeerd is. En dat is weer een pluspunt voor de afnemers van de metalen profielen.

Die weten dat hun Maastrichtse toeleverancier de zaken op orde heft en serieus te werk gaat. Dat is geruststellend in deze tijd van just-in-time delivery. Het faillissement van de leverancier van een machine of software betekent dus niet dat er ineens geen Cayenne meer van de lijn kan rollen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: