Een oud-collega had het er soms wel eens over dat hij zijn geld “onder de armen verdeelde”. Dat klinkt heel nobel, tot je het vervolg hoorde want het ging dan om zijn eigen linker- en rechterarm.

Ik moest daaraan denken toen ik las over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland aangaande de zogeheten ANBI-status van een stichting. Die status is van belang omdat de stichting dan geen belasting hoeft te betalen over giften en erfenissen.

Maar belangrijker is dat de schenker het geschonken bedrag af mag trekken van de Inkomstenbelasting als er sprake is van een zogeheten periodieke schenking. De Samaritaan moet dan wel zich schriftelijk vastleggen om, minimaal vijf jaar lang, jaarlijks hetzelfde bedrag te schenken.

ANBI status kan verloren gaan als je zelf in het bestuur zit

Nu kan het zijn dat je zo betrokken bent bij een bepaald doel, dat je niet alleen geld wenst te doneren, maar ook mee wilt helpen in de besteding ervan. Je kunt dan zitting nemen in het bestuur.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Op zich is dat een lovenswaardig iets, maar de fiscus bekijkt dit met argusogen. Want als jij in het bestuur zit, kan het zijn dat jij in wezen bepaalt hoe jouw geld besteed wordt.

Daarom verleent de fiscus het predikaat ANBI alleen aan een goed doel, als in de statuten een regeling is opgenomen om te voorkomen dat de schenker een doorslaggevende stem heeft. Maar zelfs al zijn de statuten correct, dan nog kan de status geweigerd worden of vervallen, als blijkt dat feitelijk de schenker wel een hele grote vinger in de pap heeft bij het bepalen van het financiële beleid van het goede doel.

De uitspraak nader toegelicht

In de uitspraak van de Rechtbank bleek dat het geval te zijn. In de statuten was opgenomen dat “géén der bestuurders over het vermogen van de stichting kon beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen”. Hierdoor zou juridisch gezien voldaan zijn aan de eis van de fiscus.

In de statuten stond ook dat bij het staken van de stemmen binnen het bestuur, de voorzitter de doorslaggevende stem had. Aangezien er maar twee bestuursleden waren en de schenker de rol van voorzitter had, had hij juridisch dus wel degelijk alle touwtjes in handen.

Toen ook nog gekeken werd naar wat die andere bestuurder eigenlijk in het bestuur deed (te weten: niets), kwam de rechtbank tot het oordeel dat de schenker nog steeds kon beschikken over het aan de stichting geschonken bedrag alsof het geld van hem was.

De ANBI-status verviel dus en de schenker had geen recht op aftrek in de Inkomstenbelasting.

Advies

Voel je je erg betrokken bij een bepaald goed doel en wil je dat niet alleen met geld maar ook in tijd laten blijken, ga dan niet in het bestuur zitten. Of als je dat wel wilt doen, zorg dan dat er meer bestuursleden zijn en jij niet de doorslaggevende stem hebt of formeel kunt hebben.

Wil je aan de armen schenken, doe dan niet zoals mijn oud-collega, maar geef het echt weg.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Printversie

%d bloggers liken dit: