Weet u hoelang een zwangerschap duurt ? Dat is voor een notaris niet eens zo’n hele gekke vraag want de notaris moet weten wie de erfgenamen zijn nadat iemand overleden is. Ook als de overledene een man is en een vrouw claimt zwanger te zijn van zijn kind, moet de notaris kunnen nagaan wie erfgenaam is.

In zo’n situatie moet de notaris er rekening mee houden dat de baby levend ter wereld komt bij de bevalling en dan dus het kind is van de overleden man. Maar kunnen we er wel zeker van zijn dat de ongeboren vrucht zijn kind is ? In de wet is een fictiebepaling opgenomen waarin staat dat als het kind binnen 306 dagen na het overlijden wordt geboren, het geacht wordt een kind te zijn van de overledene en dus zijn erfgenaam.

Maar wat nu als het moment waarop de man is overleden niet duidelijk is ?

Die vraag moest beantwoord worden door de rechters in Zeeland/West-Brabant. Helaas is de uitspraak van 15 januari 2015 met kenmerk OV VERZ 11-7967 nog niet gepubliceerd, maar ik zal samenvatten wat ik er van weet.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Het stoffelijk overschot van de man was enige tijd na zijn overlijden gevonden. Op basis van onderzoek bleek dat hij tussen 8 december 2009 en 22 april 2010 was overleden.

Op 12 september 2010 is een kind geboren en de moeder claimde dat de overleden man de vader was. Op grond van de regeling dat het kind fictief al geboren is op het moment van overlijden als het maar binnen een aangegeven termijn daarna levend geboren wordt, zou het kind erfgenaam kunnen zijn.

Maar dan zou de bevruchting van het kind dus wel tijdig moeten hebben plaatsgevonden en moest binnen een beperkte tijd na het overlijden ter wereld zijn gekomen.

De rechters besloten uit te gaan van een zwangerschap van 38 weken (gerekend vanaf moment bevruchting tot bevalling). Terugrekenend vanaf de geboorte zou de baby dus verwekt moeten zijn op 20 december 2009. Die dag viel in de periode van het vermoedelijke overlijden, zoals vastgesteld na onderzoek.

Maar helaas kon de man ook vóór 20 december 2009 zijn overleden (volgens het onderzoek kon hij namelijk ook op of na 8 december 2009 aan zijn einde zijn gekomen).

Die twee weken onzekerheid terzake van het moment van overlijden brak het kind in deze zaak op. De rechters konden niet met 100% zekerheid vaststellen dat de baby een kind van de overledene was. Dus kon de rechter niet verklaren dat het kind erfgenaam was.

Of er nog een procedure komt om het vaderschap vast te stellen op grond van DNA-onderzoek, weet ik niet. Aannemelijk is het wel. Voor de vreemde effecten die dat kan hebben, verwijs ik u graag naar een andere column van mijn hand.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Printversie

Klik hier voor deel 2

%d bloggers liken dit: