Ik heb de afgelopen jaren een aantal malen geschreven over de Verhoogde Eigen Bijdrage na opnamen in een verzorgingshuis of verpleegkliniek op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Eén van de oplossingen voor het probleem van het “opeten van het eigen huis” is het opstellen van een algehele volmacht bij de notaris, zodat de kinderen alsnog het vermogen kunnen wegschenken nadat hun ouder(s) is (zijn) opgenomen.

Recent las ik een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en daaruit blijkt dat er wel een nuance aangebracht moet worden, althans dat er goed gelet moet worden op de bewoordingen van zo’n volmacht.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Volmacht gaat niet zo ver dat namens de BV verkocht kan worden en ook niet zover dat alle aandelen overgedragen mogen worden

In die zaak speelde dat een tandarts zijn broer een algehele volmacht had gegeven.

Deze broer gebruikte de volmacht vervolgens om bezit van deze BV te verkopen. Belangrijk om te weten is dat de broer weliswaar in de zaak rondliep, maar niet bij de Kamer van Koophandel was ingeschreven als (bevoegd) bestuurder.

Toen de tandarts er achter kwam wat zijn broer gedaan had, heeft hij de volmacht ingetrokken, maar toen was het leed al geschied. Daarom probeerde de tandarts om de verkoop terug te draaien zodat de koper het bezit zou moeten terug leveren aan de BV. Zijn argument: de volmacht aan zijn broer ging niet zover dat deze ook mocht optreden namens de BV. De tandarts was weliswaar Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) maar de volmacht had hij als privé-persoon gegeven en niet als DGA.

De rechters gingen mee in deze redenatie en oordeelden dat de koper zich ook niet kon verschuilen achter het feit dat hij te goeder trouw was. Simpelweg even kijken bij de Kamer van Koophandel was genoeg geweest om er achter te komen dat de broer niet namens de BV mocht optreden, terwijl ook de tandarts nooit de indruk had gewekt dat zijn broer als zodanig mocht tekenen.

Aandelen, volmacht, Verhoogde Eigen Bijdrage en aanpassen volmacht

Als jurist vind ik deze uitspraak interessant, maar wellicht vraagt u zich nu af wat dit met de eigen bijdrage te maken heeft. Want de aandelen in de eigen BV zitten niet in Box 3, maar in Box 2 van de Inkomstenbelasting, terwijl de AWBZ (of de sinds 1 januari 2015 daarvoor in de plaats gekomen Wet Langdurige Zorg (WLZ)) niet kijkt naar het vermogen in Box 2.

Maar nadat de aandelen van de BV verkocht zijn, komt de koopsom wel in Box 3 terecht. Dus na enige tijd tellen de aandelen (of beter gezegd: de verkoopopbrengst daarvan) wel mee voor de Verhoogde Eigen Bijdrage.

Dus neem eens contact op met uw notaris als u een BV heeft en u een volmacht heeft gegeven aan uw (levens)partner en/of uw kinderen voor het geval dat u onverhoopt opgenomen mocht worden in een verpleegkliniek of verzorgingshuis. Bekijk dan samen of er, gezien de uitspraak van het Gerechtshof, aanpassingen in de tekst van de volmacht nodig zijn. Want op grond van de meestal gebruikte bewoordingen, mag/mogen uw echtgenoot/echtgenote of uw kind(eren) de aandelen van of het vermogen in uw BV niet verkopen.

Aandelen of opties op de beurs en een algehele volmacht

Maar ik ben nog niet helemaal klaar met dit onderwerp. En dat komt door een opmerking die een deskundige jurist van een private bank vorig jaar maakte.

Zij gaf te kennen dat een algehele volmacht normaal gesproken heel goed werkt, maar een probleem kan zijn als de volmachtgever (heel) actief is met beleggingen op de beurs. Als hij of zij (bijna) iedere dag aandelen (ver)koopt of handelt in opties, dan moet de volmacht in goed overleg met de bank worden opgesteld.

De volmachtgever kan overlijden terwijl er nog optie-constructies uitstaan. Zakt of stijgt de waarde van de onderliggende aandelen, dan moet er wel gehandeld kunnen worden door de gevolmachtigde. Want een waardeverandering van een aandeel met 1%, kan vanwege de hefboomwerking van opties ineens een winst of verlies van 10% betekenen. Om te voorkomen dat hierop niet kan worden gereageerd, moet de volmacht goed worden geredigeerd.

Er is nog een ander praktisch punt, maar dat speelt als de belegger in leven is, maar niet meer in staat is om nog zelf te handelen, bijvoorbeeld door een hersenbloeding of een coma. Als in de volmacht staat, dat een arts eerst moet verklaren dat de volmachtgever zelf niet meer in staat is te handelen, zal er dus vertraging optreden. Want eerst dient zo’n verklaring te worden opgesteld en moet de bank oordelen of die duidelijk genoeg is. Pas dan kan de gevolmachtigde de beleggingsportefeuille (net zo actief) gaan beheren als de volmachtgever zelf deed. Maar die vertraging kan kostbaar blijken te zijn.

Dus als u een actieve belegger bent en bijvoorbeeld weet wat een straddle of butterfly is, neem dan eens contact op met uw notaris en uw accountmanager bij uw bank.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Printversie

%d bloggers liken dit: