Om erfbelasting te vermijden, wordt vaak gekozen voor schenkingen op papier. De ouders leggen dan schriftelijk vast dat zij hun kind een bedrag hebben geschonken, maar lenen dat direct weer terug onder de voorwaarden als in die akte vermeld.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Als aan alle eisen is voldaan, dan levert dit een besparing op van erfbelasting. Want bij de aangifte erfbelasting kan het kind het op papier geschonken bedrag als schuld (aan zichzelf) in mindering brengen op het totale kapitaal van zijn of haar overleden ouder. Daarover hoeft dus geen belasting betaald te worden.

Eisen aan een schenking op papier

De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan een schenking op papier. Wordt niet aan al die eisen voldaan, dan staat de fiscus de aftrek van het geschonken bedrag niet toe.

Eén van de eisen is dat de ouder ieder jaar 6% rente over het op papier geschonken bedrag aan het kind moet hebben betaald. En dat moet ook bewijsbaar zijn. Dit moet dus door middel van een overschrijving via de bank gebeuren.

Maar er is nog andere eis. De schenking op papier moet in principe bij de notaris zijn vastgelegd in een notariële akte. Hierop is een uitzondering als een schenking op papier wordt vastgelegd waarbij het niet de bedoeling is dat die pas het overlijden echt in werking treedt.

Wanneer is er sprake van uitvoering na overlijden ?

Het tweede deel van een schenking op papier is een lening van het kind aan zijn of haar ouder. Vandaar ook de plicht rente te betalen. Maar niet iedere lening van een kind aan een ouder is een schenking op papier. Dat hangt af van de vraag of deze transactie is aangegaan met de bedoeling die bij het overlijden van de ouder pas uit te voeren.

Als een zoon zijn vader € 10.000,- leent voor het kopen van een auto en vader de plicht heeft om 6% rente te betalen maar ook om de lening af te lossen volgens een afgesproken schema, dan is er geen probleem als vader overlijdt en er nog een restant schuld is.

Op 4 november 2014 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan waarin de vraag centraal stond of een moeder en haar kinderen met bepaalde schriftelijke afspraken nu wel of niet de intentie hadden om die pas bij haar overlijden uit te voeren. Zij hadden zelf akten opgesteld waarin moeder geld schonk en weer terug leende. Maar de kinderen stelden dat hun moeder de bedoeling had om bij verkoop door haar van de boerderij en landbouwgrond, deze schulden aan de kinderen af te lossen. Dus vóór haar overlijden. Alleen was het daar nog niet van gekomen toen zij overleed.

De rechtbank oordeelde dat het niet aannemelijk was dat er afgelost zou worden voordat moeder zou overlijden. Dus was hier sprake van een “echte” schenking op papier. Alleen niet op het goede (notariële) papier. Dus werd de aftrek van de op papier geschonken bedragen afgewezen.

Heeft u zelf schenkingen op papier opgesteld, repareer dat dan alsnog bij de notaris

Ik kom redelijk vaak tegen dat ouders en kinderen zelf schenkingsakten hebben opgesteld. Maar die houden zeer waarschijnlijk geen stand gezien de rechterlijke uitspraak. En helaas kom je daar pas achter als vader of moeder al overleden is en de aangifte voor de erfbelasting door de inspecteur wordt gecorrigeerd in negatieve zin voor de kinderen.

Er is een oplossing, maar dan moeten de ouders en hun kinderen wel naar de notaris gaan om hun “foute” schenkingen op papier alsnog in een notariële akte te laten vastleggen. Dat kost dan wel iets, maar is nog altijd beter dan maximaal 20% erfbelasting te betalen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Printversie

%d bloggers liken dit: