In het nieuwe jaar wil ik een nieuw en goed voornemen in de praktijk brengen.

Ik krijg geregeld vragen via deze site. Die prober ik zo goed mogelijk te beantwoorden.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar nu wil ik iedere week een vraag met het bijbehorende antwoord onder je aadacht brengen. Dus heb ik mij voorgenomen om iedere week een bericht te plaatsen.

Dit is de eerste keer (met een vraag en antwoord van 31 December 2014).

Vraag:

Hallo,

Mijn dochter heeft samen met haar man een testament laten maken, waarin bepaald is, dat bij het overlijden van haar en haar man de erfenis naar hun broer en zussen gaat.

Na het opmaken van dit testament hebben ze een kindje gekregen.

Gaat hun nalatenschap nu automatisch naar hun kind of moeten ze nu een nieuw testament laten maken?

Hartelijk bedankt voor uw service

Antwoord:

Geachte vragensteller,

Dat hangt af van hoe het in het testament is geformuleerd.

Als er bijvoorbeeld staat:
Ingeval ik kom te overlijden tegelijk met of na mijn echtgenoot en zonder achterlating van afstammelingen, dan benoem ik tot mijn enige erfgenamen mijn broers en zussen en de broers en zussen van mijn echtgenoot, gezamenlijk, ieder voor een gelijk gedeelte, met plaatsvervulling als in de wet bepaald

dan gaat het goed.

Want er zijn dan 2 voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Namelijk de persoon waar het om gaat moet de langstlevende zijn en er mogen geen (klein)kinderen zijn.

Maar staat zo’n bepaling niet in het testament, dan gaat het mis voor uw kleinkinderen).

Ik kan het testament best hierop nakijken, maar dan moet u mij dat toesturen. Misschien is het handiger als uw dochter de notaris belt die de akte heeft opgesteld en de situatie voorlegt.

Overigens denk ik dat uw dochter en schoonzoon ook even moeten nadenken over voogdij, bewind en executele. Dit omdat ze die zaken waarschijnlijk niet hebben geregeld, maar deze wel van belang zijn ingeval zij beiden komen te overlijden maar hun kind(eren) nog niet meerderjarig is/zijn.

Op de site kunt u over deze onderwerpen meer informatie vinden.

Van dit antwoord maakt de disclaimer op de site deel uit.

%d bloggers liken dit: