Mensen kijken vaak maar twee keer naar hun huwelijkse voorwaarden: als ze getekend worden bij de notaris vóórdat ze trouwen én bij de echtscheiding. In de tussentijd neemt men die voorwaarden niet vaak ter hand.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

In een zaak die bij de Rechtbank in Amsterdam speelde, bleek dat ook. De echtgenoten waren gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden maar ze gingen uit elkaar en hun huwelijk werd ontbonden. De rechter moest daarom een aantal vragen beantwoord.

Er zijn twee interessante zaken aan de orde gekomen.

Kun je huwelijkse voorwaarden ook naderhand aanpassen zonder de notaris ?
Dat was de vraag omdat de echtgenoten tijdens hun huwelijk zelf een afspraak hadden gemaakt die afweek van hetgeen ze bij de notaris hadden vastgelegd. Ze vonden dat bij een echtscheiding de waarde van de woning, die uitsluitend van één van hen was, niet gedeeld hoefde te worden. Maar zij hadden dat niet formeel bij de notaris in hun huwelijkse voorwaarden laten aanpassen.

De rechter was van oordeel dat het niet toegestaan is om huwelijkse voorwaarden buiten de notaris om te wijzigen. Er is een reden dat de wetgever heeft vastgelegd dat je je huwelijkse voorwaarden moet opstellen bij de notaris namelijk de rechtszekerheid van de echtelieden en van hun schuldeisers. Om diezelfde reden moeten wijzigingen van huwelijkse voorwaarden ook in een notariële akte worden opgenomen.

Er is één uitzondering op: het echtscheidings convenant. Maar dat stel je dan ook op omdat je bezig bent uit elkaar te gaan en niet getrouwd blijft.

Mijn erfenis hebben we niet apart gehouden. Moet ik die nu delen ?
De man had tijdens het huwelijk een erfenis gekregen waarvoor een zogeheten anti-schoondochter clausule gold. Dus de erfenis was eigen geld en zou bij een echtscheiding niet gedeeld hoeven te worden.

Alleen was het geld op de en/of rekening bijgeschreven. En er waren daarna natuurlijk wel betalingen gedaan met het geld dat op die rekening stond.

De vraag was of en zo ja, welk bedrag er aan de man terugbetaald moest worden ? Niets, alles of een deel ?

Omdat niet bewezen kon worden dat er geld van de erfenis gebruikt was voor aankopen door de man uitsluitend voor zich zelf, was de rechter van oordeel dat het totale bedrag terugbetaald moest worden.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

Printversie

%d bloggers liken dit: