Waarom schenkt een Neder-belg bij een notaris in Nederland ?

In mijn vorige column heb ik aangegeven dat het voor Belgen mogelijk is om (een groot deel van) hun vermogen belastingvrij over te dragen. Een Belgische belastingbetaler kan namelijk zijn roerende vermogen (waaronder ook de aandelen van zijn of haar BVBA waarin de eigen woning zit) schenken. In beginsel moet er minimaal 3% registratierecht betaald worden.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Door de schenking bij een Nederlandse notaris in een akte te laten vastleggen, is het mogelijk om de 3% schenkingsrechten voor de Belgische fiscus te vermijden. Wel moet de schenker dan niet binnen drie jaar komen te overlijden.

Ook Nederlanders kunnen hun vermogen schenken zonder schenkbelasting te betalen. Dankzij de Belgen en via een Nederlandse notaris.

Een gefortuneerde Nederlander wordt vaak aangeraden om naar België te emigreren. Dat heeft meestal te maken met een gunstiger belastingklimaat als het gaat om de inkomstenbelasting. Maar er is meer dat een verhuizing naar België belastingtechnisch interessant maakt.

De Nederlandse belastingdienst mag een emigrerende belastingplichtige 10 jaar blijven volgen. Als de landsverhuizer bijvoorbeeld binnen die termijn overlijdt of een schenking doet, dan zal de Nederlandse belastinginspecteur een heffing op kunnen leggen inzake de verschuldigde (Nederlandse) erfbelasting of schenkbelasting. Dit is dan naast de heffing door de Belgische autoriteiten.

Maar is die tien-jaars termijn verstreken, dan heeft een zogeheten Nederbelg alleen nog te maken met de Belgische belastingwetgeving. Dan kan deze Nederlander gebruik maken van de in mijn vorige column beschreven belastingvrije schenking van zijn of haar roerende vermogen door die vast te leggen bij een Nederlandse notaris. Want op dat moment is alleen nog de Belgische belastinginspecteur bevoegd !

Voorbeeld
Dus een Nederlander die in Nederland een goed lopende onderneming heeft opgezet en daarna verkocht, wordt vaak aangeraden om naar België te verhuizen om daar in Brasschaat of Lanaken te genieten van de vruchten van zijn of haar harde werken.

Tien jaar na de emigratie wordt een bezoek gebracht aan een Nederlandse notaris, waarbij deze persoon al het roerende vermogen schenkt aan zijn of haar kinderen. Eventueel met voorbehoud van het vruchtgebruik over dit vermogen. Op grond van de wetgeving kan de Nederlandse belastingdienst geen schenkbelasting heffen en ook de Belgische autoriteiten kunnen geen aanslag opleggen (zolang deze Nederbelg maar niet binnen 3 jaar overlijdt). 

Mocht deze succesvolle ondernemer vervolgens toch liever in Nederland wonen gedurende zijn laatste levensjaren, dan kan er gekozen worden voor re-migratie. Hij of zij vertrok een decennium geleden als zeer gefortuneerd persoon en keert arm als een kerkrat weer terug.

Let wel op:
Er zijn een paar aandachtspuntjes. Als de Nederbelg overlijdt na de re-migratie en binnen 180 dagen na het ondertekenen van de schenkingsakte bij de Nederlandse notaris, dan zal de Nederlandse fiscus toch erfbelasting heffen. Algemene regel is namelijk dat (bijna) alle schenkingen gedaan binnen die periode voorafgaand aan het overlijden, fictief tot de erfenis worden gerekend.

Dus je moet eigenlijk 10 jaar en 6 maanden wachten met terug-verhuizen naar Nederland. Tien jaar om te ontkomen aan de “uitloop”-termijn van de Nederlandse belastinginspecteur en 6 maanden vanwege de “inloop”-termijn.

Mochten de kinderen (althans de ontvangers van de schenking) in Nederland wonen, dan zullen extra maatregelen moeten worden vastgelegd in de schenkingsakte bij de Nederlandse notaris om te voorkomen dat de kinderen vervolgens jaarlijks aangeslagen worden voor de betaling van de Vermogensrendementsheffing ad 1,2% in Box 3 over het op papier geschonken vermogen.

Als de ondernemer in België blijft wonen, dan lopen diens erfgenamen na de schenking nog 3 jaar een risico. Als de Nederbelg namelijk overlijdt, zal de Belgische fiscus alsnog heffen. Op zich valt uit te rekenen hoe hoog dat bedrag zal zijn en kunnen de kinderen hiertegen een (tijdelijke) overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Wilt u hierover meer weten, stuur dan een mail.

Printversie

%d bloggers liken dit: