In mijn vorige column heb ik een situatie beschreven waarin een bewindvoerder van de rechters toestemming kreeg om geld te schenken. Het effect daarvan is dat de eigen bijdrage voor de AWBZ lager wordt. Nu ga ik graag in op een tweede situatie.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Situatie 2
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de machtiging tot schenking gegeven in een situatie waarin wel sprake was van een schenkingstraditie. Sinds 2006 werd er namelijk ieder jaar het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag geschonken. In 2011 zelfs een hoger bedrag van € 20.000,-. Nu werd gevraagd of er in 2013 € 12.500,- geschonken mocht worden.

In tegenstelling tot de eerste casus bestond de mogelijkheid dat de patiënt wél eerder een testament had opgesteld omdat zijn vermogen pas in 2010 onder bewind was gesteld en hij toen al op leeftijd was. Door de schenking toe te staan zou zijn vermogen en dus ook zijn erfenis kleiner worden. Maar het was dus niet zeker dat de erfgenamen en de ontvangers van de schenking dezelfde personen zouden zijn.

Verder lezen ? Klik hier.

Klik hier voor een overzicht van (bijna) alle artikelen over dit onderwerp.

%d bloggers liken dit: