Vorig jaar heb ik een aantal stukken geschreven over de (verhoogde) eigen bijdrage voor de AWBZ. Ik heb toen aangegeven dat door schenkingen te doen de eigen bijdrage verlaagd kan worden omdat de grondslag voor de berekening daarvan kleiner wordt. Een schenking verlaagt namelijk het zogeheten Box 3 vermogen.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Is degene die opgenomen is of wordt niet meer zelfstandig in staat om zijn of haar zaken te regelen, dan wordt vaak bij de rechter een verzoek gedaan tot onderbewindstelling van het vermogen. Is het de bedoeling om te schenken, dan moet de rechter machtiging verlenen om uit het onder bewind gestelde vermogen gelden over te boeken. De basishouding van de rechters is daarbij dat de machtiging niet verleend wordt. Op die regel zijn uitzonderingen en graag bespreek ik er drie van.

Situatie 1
Het Gerechtshof in Amsterdam heeft besloten dat de machtiging verleend werd voor schenkingen namens iemand met een zware verstandelijke beperking.

De bewindvoerder wil alle broers en zusters van deze persoon een schenking doen van € 2.000,-. Totaal is dat € 12.000,- waardoor het totale vermogen van deze vrouw daalt naar € 37.000,-. Op termijn levert dat een besparing voor haar op omdat haar eigen bijdrage voor de AWBZ ook lager wordt.

Verder lezen ? Klik hier.

Klik hier voor een overzicht van (bijna) alle artikelen over dit onderwerp.

%d bloggers liken dit: