Regel bewind in je testament.
Niet alleen voorkom je dat je kind jouw erfenis over de balk kan smijten.
Maar ook dat je ex van de rente op vakantie kan gaan.

Veel ouders met jonge kinderen willen vastleggen wie hun kroost gaat opvoeden als zij zelf mochten komen te overlijden. Nu kan dat alleen nog vastgelegd worden in een testament bij de notaris, maar er ligt een wetsvoorstel om daarnaast (dus niet in plaats van) bij de rechtbank een zogeheten voogdijregister te openen.

Ook de HEMA heeft ingezien dat jonge ouders deze behoefte hebben want via internet kun je zelf kijken of je een zogeheten “standaard geval” bent en een voogd benoemen via een door de computer samengesteld testament.

Laat ik meteen al duidelijk maken dat ik op zich geen enkel probleem heb met een initiatief als de HEMA-notaris. Waar ik wel moeite mee heb, is als zo’n initiatief mijns inziens niet ver genoeg gaat in de service verlening en klanten te weinig waar krijgen voor hun geld.

Heb je jonge kinderen ? Regel niet alleen de voogdij maar ook het bewind !
Voogdij is, zoals aangegeven, wat veel ouders willen vastleggen om duidelijk te maken wie hun minderjarige kinderen moet opvoeden als ze er zelf niet meer zijn.

Regel je verder niets, dan gaat de voogd ook over de financiële zaken van het kind. Omdat de voogdij eindigt als het kind meerderjarig is, stopt op de 18e verjaardag ook het beheer over het geld. Dus je kind krijgt dan de beschikking over jouw erfenis. Dat kan goed gaan, maar ook verkeerd.

Om te voorkomen dat een kind op de 18e verjaardag de erfenis gebruikt om bijvoorbeeld een dure, snelle auto te kopen in plaats van een opleiding te volgen, kunnen ouders een zogeheten Bewind instellen. Dat moet worden opgenomen in een testament. Dan kan ook vastgelegd worden dat het bewind tot de 23e verjaardag geldt.

De bewindvoerder zal dan jouw erfenis beheren totdat jouw kind 23 en dus (hopelijk) ouder en wijzer is.

Ik vind dat je als notaris jonge ouders pas goed voorlicht als je niet alleen de voogdij aan de orde stelt, maar ook wijst op de mogelijkheid van het bewind tot 23 jaar.

Bij de HEMA-notaris is dat niet het geval en dat is in mijn ogen dus een gemiste kans. Hun “standaard gezinnetje” is in ieder geval niet mijn “standaard service”.

Ook als in de toekomst voogdij geregeld kan worden bij de rechtbank, vind ik dat jammer. Niet omdat het betekent dat de voogdij niet meer bij de notaris geregeld wordt, maar omdat ouders bij de rechtbank niet ook het bewind kunnen vastleggen. Ze kunnen dus niet direct regelen dat hun erfenis beheerd wordt door een bewindvoerder totdat hun kind oud en wijs genoeg is. Daarvoor moeten ze dan toch weer naar de notaris worden (door)verwezen door de medewerkers van de rechtbank.

Vastleggen bewind voor de kinderen bij de notaris zorgt er ook voor dat je ex de rente niet kan opeisen en gebruiken
Er is overigens nog iets aardigs aan de hand met het bewind dat bij de notaris in een testament wordt vastgelegd. Dat is te danken aan een recente uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad moest oordelen over een testament waarin een bewind was opgenomen. De bewindvoerder was daarbij bevoegd gemaakt om zelf te beslissen of het kind geld uitbetaald zou krijgen of niet. Daaronder viel ook de rente die de bank over de erfenis uitbetaalde. Het was dus helemaal aan de bewindvoerder overgelaten om de rente of zelfs een deel van de erfenis aan het kind te geven.

De ex-partner van de overleden moeder was van mening dat hij als vader van hun kind recht had op het zogeheten Ouderlijk Vruchtgenot. Dat houdt in dat hij de rente over de erfenis zou kunnen opeisen en daarvan, bijvoorbeeld, voor zichzelf een vakantie kon betalen.

De Hoge Raad was van mening dat de ex-partner dit recht niet had. De reden: er is een bewindvoerder die bepaalt of er deels of geheel wordt uitbetaald aan het kind. Beslist die dat er niets wordt uitgekeerd, dan heeft ook de vader geen recht op uitbetaling van de rente.

Praktische uitwerking: maak een testament met voogdij en bewind en je hoeft het ouderlijk vruchtgenot niet uit te sluiten bij een latere scheiding
Normaal adviseer ik een jonge moeder die gescheiden leeft van de vader van haar kind altijd om ook expliciet op te nemen in een testament dat het ouderlijk vruchtgenot wordt uitgesloten.

Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad blijft dat advies nog steeds van toepassing omdat ik in zo’n situatie ook adviseer andere zaken te regelen (bijvoorbeeld om te voorkomen dat als moeder en kind kort na elkaar overlijden door een verkeersongeval, de erfenis via een omweg toch bij de ex-partner terecht komt).

Maar maakt deze jonge ouder geen nieuw testament dan is dankzij de uitspraak van de Hoge Raad de noodzaak daarvoor iets afgenomen.

Hebben de ouders, toen de relatie nog goed was, namelijk testamenten opgesteld waarin ze zowel een voogd als een bewindvoerder hebben benoemd, dan hoeft er na een scheiding dus geen nieuw testament meer opgesteld te worden alleen om het ouderlijk vruchtgenot uit te sluiten Daar zorgt het bewind al voor in combinatie met het arrest van de Hoge Raad.

Maar noch de HEMA-notaris service noch het voorgestelde voogdij-register bieden hier de mogelijkheid toe. Simpelweg omdat het bewind niet wordt geregeld in de standaard testamenten voor het volgens de HEMA standaard jonge gezin.

Een gemiste kans.

Printversie

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

%d bloggers liken dit: