Geachte lezer,

Ik heb op deze plaats al uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe vrijstelling voor het schenkingsrecht. Dit betreft de tijdelijke mogelijkheid om € 100.000,- belastingvrij te schenken. De Telegraaf heeft ook vaker hierover geschreven en in één van die artikelen de conclusie getrokken dat nog niet alles duidelijk was en er nog best veel vragen open waren gebleven na Prinsjesdag.

Omdat het belastingplan besproken is in de Tweede Kamer en straks door de Eerste en Tweede Kamer moet worden aangenomen, worden steeds meer vragen beantwoord. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verslag van de Tweede Kamer van 21 oktober jongstleden.

In dit stuk en in komende stukken zal ik aan de hand van een aantal vragen telkens kort ingaan op hetgeen we nu meer weten dan toen de regeling voor het eerst gepresenteerd werd.

Vraag 1:
De ton wordt geschonken, maar de schenker overlijdt binnen 180 dagen.
Is er dan sprake van een fictieve erfrechtelijke verkrijging en moet er in dat geval ineens erfbelasting betaald worden over het geschonken bedrag ?

Verder lezen ? Klik hier.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

%d bloggers liken dit: