In Leeuwarden heeft het Gerechtshof op 24 april 2012 een uitspraak gedaan die ook voor iedereen die van familie geld heeft geleend van groot belang kan zijn.

Die zaak ging weliswaar over de koop van aandelen in een BV, maar de redenatie kan eigenlijk op iedere geldlening van toepassing zijn. Dus ook op de lening die jij bij familie afsluit. Lees daarom even door.

In die zaak ging het erom dat de verkoper aan de koper aandelen had verkocht. In de akte van levering stond dat de koopprijs niet betaald werd, maar dat deze omgezet werd in een geldlening. Ook stond er dat er nog nadere afspraken zouden worden vastgelegd over de condities van deze schuld.

Misschien voel je hem al aankomen: er werd niets vastgelegd en uiteindelijk kregen koper en verkoper ruzie. De verkoper wilde direct zijn geld hebben en de koper wilde niet betalen.

Het Gerechtshof kwam tot de conclusie dat de verkoper in dit geval het gelijk aan zijn zijde had. De schuld moest in zijn geheel en terstond worden terugbetaald.

Deze zaak ging weliswaar om een overdracht van aandelen in een BV, maar het werkt natuurlijk net zo als de ouders hun huis aan een kind verkopen en deze de koopprijs niet direct hoeft te betalen.

Maar de zaak is zelfs nog algemener te stellen als je bedenkt dat het kan gelden voor iedere geldlening tussen bekenden of familieleden waarbij niets wordt afgesproken en vastgelegd over de leningsvoorwaarden en termijn waarop terugbetaald moet worden.

Leen je dus geld van familie dan is het voor jou als schuldenaar van groot belang om de afspraken op papier vast te leggen. Anders loop je het risico dat je familielid jou gaat dwingen om aardig te zijn en vaak op bezoek te komen, omdat anders de schuld direct opgeÃĢist kan worden.

%d bloggers liken dit: