Een tijd terug heb ik geschreven over de  WOZ waarde van een woning in een erfenis die in de successieaangifte moet worden vermeld voor de berekening van de erfbelasting.
(Zie: Column Telegraaf 86, Erfgenamen mogen WOZ kiezen)

De staatssecretaris van financiën heeft aangegeven dat de erfgenamen zelf mogen kiezen welke WOZ waarde zij opnemen, namelijk die van de WOZ-aanslag van het jaar van overlijden of die van het jaar erop.

Maar die keuzevrijheid geldt volgens hem alleen als het huis op 1 januari 2012 of later is georven.

De rechter in Haarlem heeft recent een uitspraak gedaan waaruit geconcludeerd kan worden dat ook bij een erfenis die in 2010 of 2011 is ontstaan, de erfgenamen kunnen kiezen.

Heeft u in 2010 of 2011 een huis geërfd en toen de waarde van de WOZ aanslag van het jaar van overlijden opgevoerd in de aangifte voor de erfbelasting, kijk dan na of de waarde van het jaar erna misschien lager was.

Is dat het geval, dan raad ik u aan om (alsnog) aan de belastinginspecteur kenbaar te maken dat u die andere (lagere) waarde wilt opvoeren. U zult dan ook moeten aangeven dat u zich daarbij basseert op de uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

Of u nog op tijd bent en of het succes heeft durf ik u niet te garanderen. Maar niet geschoten is altijd mis en u hoeft hiervoor geen adviseur (notaris of fiscalist) in te huren. U kunt dit zelf regelen.

%d bloggers liken dit: