Beste lezer,

Graag zou ik mijn collega Ed Engelen, notaris te Smilde, en zijn medewerkers in het zonnetje zetten. Zij hebben er voor gezorgd dat een vervelende situatie uiteindelijk toch goed komt. Maar omdat daarvoor heel veel werk nodig was en de uitkomst tot het laatste moment onzeker, wil ik iedereen die samenwoont waarschuwen.

Notariaat Engelen heeft lang en hard moeten vechten tegen een besluit van het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME). Dit fonds had namelijk besloten dat vrouw met wie één van hun pensioen-deelnemers samenwoonde geen langstlevende pensioen zou krijgen.

De man en vrouw woonden al ruim 20 jaar samen, toen de man in 2010 overleed. In 1992 was het pensioenreglement gewijzigd. Daarin is toen vastgelegd dat een langstlevende alleen een pensioen krijgt, na overlijden van de pensioen-deelnemer, als zij getrouwd waren (dan wel geregistreerd partners) of een samenlevingscontract bij een notaris hadden getekend.

Toen de man en de vrouw gingen samenwonen in 1989 was die laatste eis nog niet opgenomen in het reglement. Zij zijn gaan samenwonen, hebben samen een huis gekocht, zijn samen de hypothecaire lening daarvoor aangegaan en hadden een zogeheten kruislingse overlijdensrisico-verzekering op elkaars leven afgesloten. Maar een samenlevingscontract hadden ze nooit opgesteld.

Het pensioenfonds gaf heel snel te kennen dat vanwege dat laatste er geen “weduwe” pensioen betaald zou worden aan de vrouw. Ook in de bezwaar-procedure, die de vrouw samen met haar notaris inging, veranderde het pensioenfonds niet van mening. Pas nadat (nogmaals) bij de klachtencommissie van het fonds aan de bel werd getrokken, kwam het verlossende woord: alleen voor deze ene keer en zonder een precedent te willen scheppen, werd besloten dat de “weduwe” een uitkering zou ontvangen van het pensioenfonds.

De moraal van dit verhaal:

In de tussenliggende 2 jaar heeft de vrouw geen geld gekregen en heeft zij bovendien haar adviseur moeten betalen. Hadden zij en de man een samenlevingscontract op laten stellen door de notaris, dan waren zij beter uit geweest.

Maar ook blijkt dat een pensioenfonds de regels kan veranderen voor samenwoners. Dus check één keer per jaar de site van het pensioenfonds en kijk of je nog steeds voldoet aan de eisen zodat je partner wel een uitkering ontvangt als jij overlijdt. Dat is toch het minste dat je voor elkaar kunt doen.

Met vriendelijke groet,

Mr Ernst Loendersloot

kandidaat notaris te Maastricht

Meer weten ?

Kijk op www.ntrs.nl of bel 043-3509950

===============================================

Deze column is eerder verschenen in de Thuiscourant van 16 juni 2012.

%d bloggers liken dit: