Voor een nieuw blad dat op 12 maart jl ten doop is gehouden, heb ik een column mogen schrijven over cultuur, de notaris en belasting voordeel.

Hieronder treft u deze aan.
Heeft u liever de opgemaakte versie in beeld, klik dan hier. 

=============================

 

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan kunst. Kunst is waarschijnlijk niet direct waar u aan denkt als uw gedachten uitgaan naar de notaris.

Maar het maakt wel degelijk onderdeel uit van ons werk. Althans als ik er van uitga dat kunst en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en u cultuur een warm hart toedraagt.

Stel u wilt kunst en cultuur in uw omgeving stimuleren. Dan kan dat door geld te geven aan een instelling die datgene doet wat u graag ziet. U heeft dan verder geen invloed op de besteding van uw geld.

Maar misschien wilt u juist heel concreet een bepaald doel verwezenlijken en bestaat er op dit moment hiervoor nog geen organisatie. U wilt bijvoorbeeld kunst in de openbare ruimte bij basisscholen promoten door zelf kunst te kopen.

U neemt zich voor een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op te richten bij de notaris. In de volksmond wordt een ANBI ook wel Goed Doel genoemd. U bedenkt dan ook nog dat u zelf voorzitter, penningmeester en secretaris wordt en gaat geld inzamelen om het in de statuten door u geformuleerde doel te bereiken.

Een deskundige notaris zal u waarschuwen dat dit niet verstandig is. In overleg met u zal een andere route bewandeld worden om te komen tot een zo optimaal mogelijk gebruik van de juridische en fiscale regels.

Ik zou u allereerst adviseren om de omschrijving van het doel tegen het licht te houden. Is uw doel cultureel van aard, dan zijn de komende vijf jaar fiscaal extra interessant. Bovendien zou ik u adviseren om binnen het bestuur van het goede doel niet zelf alle touwtjes in handen te houden. Want om de zeer gewenste status van ANBI te krijgen en te houden, moet u met minimaal twee andere personen in het bestuur zitten. Bovendien mogen deze mede-bestuursleden geen relatie van u zijn. Althans zij mogen geen familie van u zijn en moeten binnen het bestuur tegen u in durven gaan als dat in het belang is van het goede doel.

Nu zult u zich afvragen waarom die ANBI status zo belangrijk is. Het eenvoudige antwoord erop is dat u anders geen fiscaal voordeel krijgt. En dat voordeel is twee-ledig. Allereerst betaalt een ANBI geen schenkingsrecht over giften die zij ontvangt. Maar belangrijker is dat degene die het geld schenkt onder voorwaarden de schenking mag aftrekken van het belastbaar inkomen. En dan betaalt de fiscus mee aan het bereiken van het goede doel.

Om optimaal fiscaal voordeel te hebben moet in een akte bij de notaris vastgelegd worden dat de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar zal plaatsvinden. En dat bedrag moet uiteraard ook overgeboekt worden en door de ANBI ingezet worden om het doel te verwezenlijken.

Maar gedurende komende vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari 2012 is er nog een extra fiscaal voordeel te behalen als het goede doel een zogeheten Culturele ANBI is. En ik denk dat een goed doel dat kunst in de openbare ruimte wil promoten daar onder valt.

Gedurende deze vijf jaar mag de schenker, nadat bij de notaris alles is vastgelegd, ieder jaar niet alleen het geschonken bedrag aftrekken, maar zelfs 125% ervan. Dit heet de Multiplier.

Concreet betekent dit dat als u ieder jaar € 1.000,- schenkt aan een erkende Culturele ANBI, u van uw inkomen mag aftrekken € 1.250,-. En als u 40% inkomstenbelasting betaalt, dan krijgt u dus van de fiscus 40% van € 1.250,- terug. Oftewel u betaalt netto € 750,- om de kunst in de openbare ruimte te stimuleren.

Denk nu niet dat dit alleen voor grote projecten of instanties interessant is. Ik heb advies gegeven aan de Stichting Desna. Zij hebben door hard te werken en met inzet van deze fiscale mogelijkheden uiteindelijk een fantastisch muziekinstrument kunnen aanschaffen. Daardoor kan op hoog artistiek niveau muziek worden gemaakt. Kijkt u maar eens op hun site en u begrijpt dat ook u via een ANBI in staat kunt zijn om cultuur en kunst te stimuleren.

 Maar dan moet u wel een deskundige notaris bezoeken.

%d bloggers liken dit: