SCHENKINGEN EN DE GEEFWET

Waarschijnlijk heeft u gehoord dat de Geefwet is aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment (29 november 2011) moet de Eerste Kamer ook nog instemmen. Als daarbij geen wijzigingen worden toegezegd door de regering, geldt de volgende notitie.

Als u geld wilt schenken aan een ANBI die een rol heeft in het culturele leven, dan kan dat tot extra aftrek leiden van uw belastingen. Vanaf 2012 tot 2017 mag u namelijk uw gift tot 125% verhogen, voordat u deze aftrekt. Dus de belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken.

Maar dan moet de ANBI van uw keuze wel een Cultuur ANBI zijn. Uw ANBI moet dit predikaat bij de belastingdienst hebben aangevraagd en de belastingdienst zal controleren of het goede doel zowel op papier (wat is het doel ?) als in daad (wat doet ze ?) inderdaad de cultuur bevordert.

Ook geldt een minimum drempel van 1% en een maximum drempel van 10%. Dat houdt in dat u schenkingen tot 1% van uw verzamelinkomen niet mag aftrekken. En ook alle schenkingen die meer dan 10% van dat inkomen zijn, mogen niet worden afgetrokken.

Deze drempels gelden niet als u een periodieke gift doet aan de Culturele ANBI.

Bovengrens

Er is echter een bovengrens van wat u aan voordeel mag krijgen.

In de Geefwet is dat moeilijk omschreven want uw belastingvoordeel mag niet groter zijn dan € 1.250,- per jaar.

Maar dat betekent dat u nog altijd per jaar € 5.000,- mag schenken aan Culturele ANBI’s. Want 25% van een schenking van € 5.000,- is gelijk aan € 1.250,-.

BELASTINGVOORDEEL IS MAAR TIJDELIJK

De maatregel dat u uw gift aan een Culturele ANBI met 25% mag verhogen is slechts tijdelijk.

Dit geldt alleen in de jaren 2012 tot 2017. Daarna vervalt deze regeling.

Wilt u dus een Culturele ANBI steunen, dan kan dat met belastingvoordeel alleen in deze 5 jaren.

U hoeft dat niet te doen via een periodieke gift maar dan zit u wel met de drempels van minimaal 1% en maximaal 10%.

Uw belastingvoordeel is groter wanneer u het via een periodieke schenking doet.

CIJFERVOORBEELD

U schenkt € 100,- aan een Cultuur ANBI.

U mag dit bedrag verhogen tot 125% oftewel tot € 125,- voordat u het gaat aftrekken van uw Inkomstenbelasting.

Als u 30% belasting betaalt, dan krijgt u van iedere € 100,- van de belastingdienst € 37,50 terug. (30% van € 125,-)

Betaalt u 40% belasting, dan stijgt de teruggaaf al naar € 50,- (40% van € 125,-).

Valt u in het toptarief dan is uw voordeel € 62,50. (50% van € 125,-)

(Nb: de tarieven zijn afgerond voor de eenvoud van berekening)

 

 Meer informatie ? 
Ga naar de site  Cultuur Ondernemen of
de site van Geef om cultuur
of de site Voor de kunst

Of de site van de organisatie waar ikzelf ook een advies heb gegeven voor de inzameling van geld voor de aanschaf van een Bajan, en dat is Stichting Desna

 

%d bloggers liken dit: