Beste Lezer,

Er is een gezegde dat je laatste pak geen zakken heeft. Daarmee wordt bedoeld dat je je geld niet mee kunt nemen na je overlijden.

Ik dacht daaraan omdat ik de verkoop van het huis van een tante door twee neven moest begeleiden. In 1998 was hun oom overleden en was zijn echtgenote, hun tante dus, in het huis blijven wonen. In 2009 overleed ook de tante en verkochten de twee neven het huis.
De makelaar had een kopie van de Verklaring van Erfrecht van de tante meegestuurd, waaruit bleek dat zij geen kinderen had en in een testament uit 2005 haar twee neven tot enig erfgenaam had benoemd.

Maar toen ik vroeg of er ook een Verklaring van Erfrecht van de oom was, snapten de neven niet waarom dat nodig was. Zij waren toch eigenaar van het huis na het overlijden van tanteĀ ?

Ik heb toen uitgelegd dat ze wel erfgenaam waren van tantes deel van het huis, maar dat ook gekeken moest worden wie het deel van hun oom in 1998 had gekregen. Wellicht had hij een testament waarin anderen tot erfgenaam waren benoemd. Bij echtparen zonder kinderen zie je nog wel eens dat er goede doelen meedelen. Nu de tante haar testament had opgesteld na het overlijden van haar man, zou het zomaar kunnen dat er verschil zat tussen de erfgenamen van de oom en die van de tante.

Dat bleek zo te zijn. In een testament uit 1995 had de oom bepaald dat zijn echtgenote het vruchtgebruik kreeg van het huis en de rest van de erfenis, maar had hij zijn erfenis vermaakt aan een goed doel. Er was door omstandigheden echter nooit een Verklaring van Erfrecht opgesteld, waardoor niemand dat wist.

Maar nu bleek dus dat het aandeel van de oom in het huis naar dit goede doel was gegaan en dat de beide neven alleen het deel van hun tante kregen.

Dit was een onverwacht en positief bericht voor het goede doel, maar niet voor de neven die nu ineens maar de helft kregen.

Ik heb ze nog proberen op te beuren door te zeggen dat ze dus ook minder successierechten hoefden te betalen en dat ze het geld later toch niet mee konden nemen in hun graf.

%d bloggers liken dit: