Beste Lezer,

Eerder schreef ik al kort over het Levenstestament
(zie: http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/7876498/__Levenstestament__.html?p=15,1) Daarbij heb ik beloofd om in afzonderlijke stukken aandacht te besteden aan delen van het Levenstestament.

Het Levenstestament is ontworpen in samenspraak met rechters. De reden is dat aan rechters vaak gevraagd wordt een bewind of curatele in te stellen als iemand zelf niet meer beslissingen kan nemen, bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte of ongeval. Maar ook nadat een bewind of curatele van toepassing is, speelt de rechter een rol. Bij belangrijke besluiten, moet de rechter namelijk vooraf goedkeuring geven aan de bewindvoerder of de curator.

Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van het huis of schenkingen aan kinderen. Nu hebben de rechters onderling richtlijnen opgesteld om te helpen bij zo’n beslissing, maar dat hoeft niet te betekenen dat zo’n besluit conform de wensen van de zieke is.

Het voordeel van een Levenstestament is dat je zelf je wensen kunt vastleggen, zodat de rechter van jou persoonlijk een richtlijn heeft gekregen om een voorgenomen verkoop of schenking goed of af te keuren.

Dat dat van belang is blijkt o.a. uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den-Haag

(zie: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=ljn&ljn=bn8504)

Normaal gesproken zal een rechter alleen toestemming geven om schenkingen te doen namens de zieke aan de kinderen als er sprake is van een zogeheten “schenkingstraditie”. De bewindvoerder of curator moet dan aantonen dat er jaren achter elkaar consequent geld geschonken werd door de zieke aan de kinderen. Als die traditie er niet is zal de rechter het verzoek om te beginnen met schenkingen, afwijzen. En als die traditie er wel is, kan de rechter toch een nieuwe ronde van schenkingen afwijzen.

Uit de uitspraak van het Gerechtshof blijkt dat er toestemming wordt gegeven om ieder kind € 4.000,- te schenken namens de zieke. Er was geen schenkingstraditie omdat het vermogen in het huis zat en er dus geen cash geld was. Nu het huis verkocht is, is dat geld er wel, maar mag maar één keer geschonken worden aan de kinderen. Het gevolg zal wel zijn dat na het overlijden van de zieke, de kinderen successierechten moeten betalen over de rest van de koopprijs.

Als je een Levenstestament opstelt, kun je aangeven dat je in zo’n situatie juist wil dat er begonnen wordt met schenkingen en dan niet eenmalig maar ieder jaar opnieuw en ook niet alleen aan de kinderen maar ook aan de kleinkinderen. Dit alles om straks zo min mogelijk successierechten te hoeven betalen.

%d bloggers liken dit: