Volgens mij wil niemand te veel belasting betalen. De erfbelasting die bij overlijden moet worden afgerekend is al helemaal niet populair. Daarom wordt via Estate Planning door veel mensen geprobeerd om zo min mogelijk erfbelasting te betalen.

Een instrument dat gebruikt wordt bij Estate Planning is de zogeheten Schenking op Papier. De ouders tekenen dan een akte waarin staat dat zij (op papier) aan hun kinderen een bedrag schenken.

Maar omdat het bedrag niet gewoon overgemaakt wordt aan de kinderen, staat er dan ook in dat dit bedrag uiterlijk bij het overlijden van de ouders aan de kinderen wordt uitbetaald. Vaak zit het vermogen namelijk in de overwaarde van het huis van de ouders en hebben de ouders dat niet zo op de spaarrekening staan.

De belastingdienst heeft altijd de stelling aangehouden dat een Schenking op Papier alleen fiscaal gevolgd werd als de akte door een notaris is opgesteld en is ondertekend.

In Den Haag of omgeving was iemand die zo’n schenkingsakte gewoon zelf had opgesteld of door de accountant had laten opstellen. In 2007 overleed deze man en de inspecteur van de belastingdienst heeft in de aanslag voor de erfbelasting (toen nog Successierecht geheten) gewoon belasting geheven over de bedragen die als Schenking op Papier waren vermeld.

De rechtbank in Den-Haag (klik hier voor de uitspraak of http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx en invullen (LJN) BL8695) was het eens met de belastinginspecteur omdat de Schenking op Papier een schenking “terzake des doods” was, omdat het bedrag pas uitbetaald moest worden bij overlijden van de schenker. En volgens de rechtbank moest een dergelijke schenking dan vastgelegd zijn in een akte bij de notaris en niet in een zogenaamde onderhandse akte die de mensen zelf hadden opgesteld.

Mocht u zelf een onderhandse Schenking op Papier hebben opgesteld, dan kunt u dit, zolang iedereen nog leeft, nog repareren door alsnog naar de notaris te gaan en een akte van bekrachtiging op te laten stellen en te ondertekenen.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7645499.ece

%d bloggers liken dit: