09.09

Wanneer jij of je partner komt te overlijden en je kind is minderjarig, moet er iemand de voogdij over jullie kind krijgen. Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot vertelt je er mee over.

Wanneer jij of je partner komt te overlijden en je kind minderjarig is, moet er iemand de voogdij over jullie kind krijgen. Als je niet zelf in een testament hebt aangegeven wie de voogd moet worden, dan zal de rechter een voogd aanwijzen. Meestal is dat een familielid, maar dat is niet per definitie het geval.

Wanneer je samenwoont met de vader van je kind, maar hij niet net als jij het ouderlijk gezag heeft, dan is het belangrijk hem tot voogd te benoemen. Anders staat je partner, ook als (biologische) vader van je kind, buitenspel als jou iets overkomt.

Reserve-voogden

Als je de voogdij zelf wilt regelen moet je een testament laten opstellen bij de notaris. Je kunt zelf bepalen wie je als voogd wil aanwijzen. Benoem liever niet een stel, maar slechts één van beide (voor het geval zij uit elkaar gaan).

Het is handig om ook gelijk reserve-voogden aan te wijzen, voor het geval dat jouw eerste keuze de voogdij niet op zich kan of wil nemen als dat nodig zou zijn.

Wanneer jij of je partner komt te overlijden en je kind is minderjarig, moet er iemand de voogdij over jullie kind krijgen. Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot vertelt je er mee over.

Eerder verschenen op:
%d bloggers liken dit: