De vorige keer heb ik geschreven over de bewaringspositie van de notaris op de rekening derdengelden. Daarbij gaf ik aan dat die positief moet zijn om ervoor te zorgen dat de notaris al het geld van de klanten in één keer kan uitbetalen. Dit om te voorkomen dat u het vertrouwen verliest in de notaris omdat u uw geld niet krijgt.

Dat laatste is ook de reden dat ik een serieus stokpaardje van stal wil halen. Het gaat namelijk om de vraag of het geld dat u bij de notaris heeft staan wel veilig is als een bank failliet gaat, zoals DSB.

De koopprijs staat bijvoorbeeld een paar dagen op de derdengelden-rekening van de notaris, totdat de akte van levering is verwerkt door het Kadaster. Hiervoor staat maximaal vier werkdagen, maar in de praktijk is het Kadaster sneller. Pas dan wordt het geld aan de verkoper uitbetaald of gebruikt om de hypotheek af te lossen.

Maar als de bank waar die rekening loopt in die tijd failliet gaat, kan de notaris niet meer aan dat geld komen. Is het geld dan ook echt weg, of kan de notaris er tijdelijk niet aan komen?

Wouter Bos

Deze en andere vragen spelen sinds september 2008 door mijn hoofd. Ik en ook anderen hebben die voorgelegd aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Op 17 december 2009 heeft Wouter Bos, toen nog minister van Financiën, antwoord gegeven. Daaruit blijkt dat het deposito-garantiestelsel ook van toepassing is op de derdengelden-rekening. Dus per persoon is nu €100.000 gegarandeerd.

Ik ben echter nog steeds niet gerust. Stel dat een ouder echtpaar hun huis verkoopt voor € 300.000, terwijl er nog een hypotheek op rust van € 100.000. Ze hebben dan ieder recht op €150.000, en moeten samen nog €100.000 aflossen. Als we zo moeten rekenen, gaat de dekking niet ver genoeg.

Misschien mogen we anders rekenen: stel dat we de aflossing van de hypotheekschuld er af mogen trekken. Dan hebben zij ieder recht op €100.000 en zijn zij dus volledig gedekt. Maar niet als ze ook nog bij de failliete bank spaargeld hebben. Want alles wat zij bij die bank hebben staan, wordt bij elkaar opgeteld om te bepalen of ze hun geld terug krijgen.

Helaas zijn er nog veel voorbeelden te bedenken waardoor de dekking niet (volledig) is.

Ik heb al eens opgeroepen een aparte Notarisbank op te richten zonder financiële hocus-pocus. Met dat laatste bedoel ik dat deze bank dus geen geld uitleent aan andere banken of personen. Dit om te voorkomen als deze andere banken of die schuldenaar in financiële problemen komen, ook de Notarisbank meegezogen kan worden en uw geld dus eveneens weg is.

Hierdoor is volgens mij gegarandeerd dat uw geld bij de notaris niet ineens verdwijnt of pas na maanden wordt uitbetaald.

Eerder verschehen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/7130582/__Notarisbank__.html?p=15,1

Sinds de publicatie van dit artikel, is er in Brussel een VOORSTEL gedaan om een betere garantie-regeling te krijgen voor rekeninghouders. Maar voorstel is dus nog geen regeling en een deel van de problemen blijven, volgens mij.
Over het voorstel:
http://www.nrc.nl/economie/article2580943.ece/Voorstel_voor_Europese_garantie_spaargeld

%d bloggers liken dit: