Op de site van de Telegraaf staat een artikel over de Verklaring van Erfrecht. Soms zou het niet nodig zijn om deze op te laten stellen door de notaris.

De internetsite voor het Centraal Testamenten Register is:
http://www.centraaltestamentenregister.nl/

Voor het artikel zie: http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/consument/3268176/__Dure_verklaring_van_erfrecht_vaak_onnodig__.html

Ik heb nog een kleine opmerkingen ingeval een Verklaring van Erfrecht wel opgesteld moet worden. Alle erfgenamen zullen dan een verklaring moeten tekenen dat zij de erfenis aanvaarden.  Deze verklaring kan doorgaans zonder meer-kosten getekend worden bij de notaris die de verklaring opstelt.

Als de erfgenamen niet in de buurt wonen, zullen ze deze verklaring moeten tekenen bij een notaris bij hen in de buurt. Dit heet legaliseren.
Hiervoor mag deze andere notaris kosten in rekening brengen.  Dit kan dus de kosten van de Verklaring van Erfrecht hoger maken. Vraag hier dus naar bij uw notaris als een Verklaring van Erfrecht nodig blijkt te zijn.

Een tweede opmerking betreft de aanvaarding van een erfenis. Als u niet zeker weet of in de erfenis meer bezittingen aanwezig zijn dan schulden, moet u opletten. Door te handelen als erfgenaam, kunt u al privé aansprakelijk zijn voor de schulden.

Wilt u die aansprakelijkheid voorkomen, dan moet u dus voordat u te ver gaat, de nalatenschap verwerpen of beneficiair aanvaarden. Dit kunt u via de notaris regelen, maar u kunt ook zelf naar de Rechtbank toegaan hiervoor.

Meet weten: www.notaris.nl

%d bloggers liken dit: